Se bort fra utsendt SMS fra småbåthavnene

En oppdatering av bookingsystemet for småbåthavnene medførte at det ble sendt en SMS til en del båteiere. Denne kan båteierene bare se bort fra.

SMSen som ble sendt ut opplyste om at det manglet registreringsnummer. Dette er altså feil, og de som har mottat SMSen kan bare se bort fra den.

Vi beklager denne feilutsendingen.