Reparasjonsarbeid i Ravnedalen

På grunn av jordingsfeil på lysanlegget vil Parkvesenet utføre reparasjonsarbeid fra tirsdag 4. juli til torsdag 6. juli. Det vil bli redusert fremkommelighet i parken disse dagene.

Det må graves ny jordkabel og monteres nye armaturer i området markert på kartet.

  • Rød sterk: Hvor det skal graves.
  • Lilla strek: Stenging av gangveien i graveperioden.
  • Blå pil: Alternativ gangvei.

Vedlagt kart av reparasjonsarbeid i Ravnedalen.

Vedlagt kart av reparasjonsarbeid i Ravnedalen.

Vi beklager mulige ulemper dette kan medføre, men arbeidet kan dessverre ikke utsettes på grunn av elsikkerhet.