Opphever det midlertidige forbudet om bruk av åpen ild

Brannvesenene i Agder opphever det midlertidige forbudet om bruk av åpen ild fra i dag, fredag 30. juni. Det betyr at man går tilbake til det generelle bålforbudet som gjelder for hele landet.

bilde av bål

Foto: KBR

– Vi opphever dette forbudet fordi faren for skogbrann er mindre nå. Det har kommet en del nedbør flere steder i Agder den siste tiden, og prognosene viser at det vil komme mer i tiden fremover, sier brannsjef i Kristiansandsregionen brann og redning, Jan Røilid, på vegne av alle brannsjefene i Agder.

Brannvesenene i Agder vedtok tidligere i sommer en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild på grunn av den økende skogbrannfaren i sør. Det midlertidige forbudet gjaldt fra 9. juni til 30. juni.

– Dersom vi ser at det blir like tørt som det har vært i juni ut over sommeren, vil vi vurdere å innføre det midlertidige forbudet igjen. Dette vil brannsjefene på Agder sammen vurdere fra uke til uke, sier Røilid.

Det generelle forbudet gjelder nå

Det er det generelle forbudet som gjelder fra og med fredag 30. juni, og dette gjelder i samtlige kommuner i Norge.

– Det er veldig lokale variasjoner når det gjelder nedbøren som har kommet og den som er meldt i tiden fremover. Det betyr at det fortsatt er svært tørt enkelte steder. Det er mange steder det fortsatt vil være uforsvarlig å tenne opp bål. Dette er altså den enkeltes ansvar. En god regel er at dersom du er i tvil om det er forsvarlig og trygt å tenne ild der du er, så lar du det være, oppfordrer Røilid.

Her kan du kan lese mer om det generelle bålforbudet.