Ønsker du å opptre for eldre i Kristiansand?

Kristiansand KulturRullator søker artister og kulturaktører som ønsker å opptre for eldre i Kristiansand. Søknadsfrist for årets høstprogram er 15. april.

KulturRullatoren skal bidra til gode opplevelser, engasjement, sosialt fellesskap og økt livskvalitet til beboere og besøkende på omsorgssentre og institusjoner i Kristiansand. For å få til dette trenger vi engasjerte kulturaktører.

Her finner du søknadsskjema:  

Søknadsskjema

Behandling av personopplysninger 

Hvem kan søke

Profesjonelle institusjoner, kunstnere og kulturarbeidere, amatørkunstnere og kulturarbeidere, lag og foreninger innen alle kulturuttrykk kan søke om å bidra til programmet for KulturRullatoren.

Vi ønsker tilbud innen ulike sjangere, og er svært interessert i tilbud med et tema eller en rød tråd og/eller spissede konsept. Det er viktig at søker også har tenkt igjennom følgende:

  • Er tilbudet relevant for målgruppen?
  • Egner formatet seg til å dra ut på turne til omsorgssentre og institusjoner?

Les retningslinjer for Kristiansand KulturRullator for mer utdyping

Her finner du KulturRullatoren sitt vårprogram for 2023: 

KulturRullator program januar-juni 2023

Kontaktperson

Maria Elise Thorkildsen
Produsent for Kristiansand KulturRullator
E-post eller tlf. 97 67 70 24

Kristiansand KulturRullator. Foto: Knuden

Kristiansand KulturRullator. Foto: Knuden

 

Kristiansand KulturRullator

Kristiansand KulturRullator er et skreddersydd kulturtilbud til kommunens omsorgssentre og institusjoner. Vi tilrettelegger kulturopplevelser for personer som ikke selv kan oppsøke kulturtilbud. 

KulturRullatoren skal tilby et mangfoldig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet til beboere og besøkende på omsorgssentre og institusjoner i Kristiansand kommune. Vi sender ut kulturtilbud til 35 ulike institusjoner i hele kommunen. Ordningen skal bidra til gode opplevelser, engasjement, sosialt fellesskap og økt livskvalitet.