Nytt tilbud for personer med demens

Kristiansand kommune prøver ut en ordning med timebasert avlastning for pårørende til personer med kognitiv svikt eller demens. Ordningen starter onsdag 31. mai på Kløvertun.

Kløvertun.jpg

Inngangspartiet og parkeringsplassen ved Kløvertun. Foto: Beate Sørensen, Kristiansand kommune

Tilbudet heter “Møtested Kløvertun”, og er et lavterskeltilbud til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. 

Ordningen er gratis i prøveperioden i 2023 

Pårørende bestiller tid på forhånd - maksimalt tre timer. Tjenesten krever ikke søknad eller vedtak. 

Tilbudet på Kløvertun onsdager fra og med 31. mai.  

Kløvertun er i Vigeveien 22A, 4633 Kristiansand (se kart nedenfor).

Målgruppen er personer som har kognitiv svikt eller demens og deres pårørende. Brukere av tjenesten omtales som gjester. Personene som benytter ordningen bor i eget hjem, men har behov for å bli ivaretatt fordi de på grunn av kognitiv svikt eller demens ikke mestrer å være alene.  

Tjenesten er en timebasert ordning der pårørende på forhånd bestiller tid for den de er pårørende til. Besøk kan vare maksimalt tre timer.  

-Dette er ikke en erstatning for kommunens dag- og aktivitetstilbud, men er et tilbud til personer med kognitiv svikt eller demens som har behov for tilsyn. De får et trygt og hyggelig værested av kort varighet som gir pårørende mulighet for å gjennomføre egne avtaler eller ha noen timers avlastning, sier Beate Sørensen, prosjektleder for prøveordningen.  

Praktisk informasjon  

Ordningen tilbys ukentlig på onsdager fra klokken 11 til klokken 14. Personalet består av tre personer, hvorav to er erfarne frivillige og én er ansatt i kommunen og har demenskompetanse. 
 
Tilbudet kan bestilles for 1-3 timer. Bestilling kan gjøres over telefon eller epost. Det er inntil 10 plasser. Ved stor etterspørsel vil vi prioritere plassene.

Gjestens navn vil bli registrert ved påmelding. Det samme gjelder kontaktopplysninger om pårørende. 

Muligheter for aktiviteter 

Vi ønsker å benytte nærområdet til turer. Kløvertun ligger i idylliske omgivelser med flott natur og friluftsmuséet på Kongsgård som nærmeste nabo. Lokalene gir gode muligheter for aktiviteter som å lese avis, spill, høre musikk og hyggelig samtale over en kaffe og et enkelt måltid.  

Til pårørende 

Vi vil arbeide for at alle skal trives og vi vil i størst mulig grad tilpasse tilbudet til den enkelte. Vi ønsker derfor å få vite litt om gjestenes interesser så vi kan tilpasse tilbudet til hva de liker og hva som er viktig for dem.

Pårørende bes melde fra om spesielle behov, medisiner eller andre medisinske forhold personalet må ta hensyn til. 
 
Gjesten må kunne være sammen med andre. Dersom gjesten gir tydelig uttrykk for at de ikke lenger ønsker å være til stede, for eksempel gjennom uro, irritasjon eller verbalt, må vi ringe pårørende og be dem å hente gjesten.

Ved det første besøket bør pårørende være tilgjengelig for å kunne hente dersom det oppstår behov.  

Transport 

Det er ikke et eget transporttilbud knyttet til avlasningen. Pårørende må selv sørge for transport til og fra. 
 
Kontaktinformasjon og påmelding til: 

Beate Sørensen
Telefon 915  63 632
E-post     

imagegagle.png