Ny dagsturhytte på Øyliheia

Kristiansand kommune er en av flere kommuner som har sagt ja til dagsturhytter, og nå er den snart klar til bruk.

Hytta i Vågsbygd reises i disse dager og ferdigstilles neste uke. Oppføringen var planlagt senere på året, men ble fremskyndet da byggmesteren (HL-bygg) fikk ledig kapasitet på grunn av vanskelige snøforhold i andre kommuner.

Kristiansand parkvesen er byggherre for dagsturhytta i Kristiansand. Det har vært vurdert ulike lokaliseringer av hytta og Øyliheia i Vågsbygdskauen scoret høyest utifra kriteriene for lokalisering av hytta.

Øyliheia redigert.png

Foto: Kristiansand kommune

Det er et mål at alle kommunene i Agder skal ha en identisk dagsturhytte. Hytta finansieres gjennom spleiselag mellom SR-bank, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og gjennom spillemiddelordningen.

Elkem er grunneier, og kommunen har inngått avtale med dem om å disponere arealet til hytta.

– Vi ønsker å stille grunn til rådighet til dette prosjektet. Dette er vårt bidrag til lokalsamfunnet og samarbeidet med Kristiansand kommune. Det er kjekt å bidra med noe som folk i lokalområdet setter pris på, forteller Jarl Torland, som representerer Elkem.

Elkems intensjon med å stille eiendom til rådighet var å legge til rette for friluftsliv for innbyggere, ansatte og imøtekomme ønske fra kommunen som de har et godt samarbeid med.

Hytta er et friluftstilbud for allmenheten og skal være tilgjengelig for dagsbesøk hele året, som nå er klar til bruk. 

Les mer om dagsturhyttene i Agder her. 

Øyliheia redigert 2.png

Jarl Torland (t.v) fra Elkem og naturforvalter i Kristiansand kommune Trond Johanson. Foto: Kristiansand kommune