Norsk-ukrainsk kommunesamarbeid

Under Demokratiuka 2.–8. mai i Kristiansand arrangeres en samling for norske kommuner som ønsker å delta i samarbeid med kommuner i Ukraina.

Ordfører Jan Oddvar Skisland

Jan Oddvar Skisland. Foto: Kristiansand kommune

En fersk rapport fra Europarådet viser at innbyggerne i Ukraina har stor tillit til sine kommuner. Denne tilliten er i stor grad opparbeidet gjennom det politiske lederskapet som ukrainske ordførere har vist under krigen. Særlig gjelder det samhold og krisehåndtering i Ukraina, samtidig som de klarer å opprettholde kommunale tjenester.

Solidaritet

Russlands krig mot Ukraina har synliggjort at også i Europa utfordres demokrati og menneskerettigheter. Kristiansand kommune har i sin kommuneplan vektlagt internasjonalt solidaritetsarbeid som en viktig del av kommunens og innbyggernes internasjonale engasjement.

– Kommunesektoren i Norge gjør allerede en stor og viktig innsats med mottak, bosetting og tjenester til flyktninger fra Ukraina, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. – Kristiansand mottok i 2022 rundt 450 flyktninger fra Ukraina. I år skal 530 nye flyktninger bosettes i Kristiansand.

Samarbeid om gjenoppbygging

KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) har oppfordret til at norske kommuner etablerer samarbeid med Ukrainske kommuner. Gjennom kommune-til-kommune-samarbeid kan norske kommuner bidra både kortsiktig og langsiktig til gjenoppbygging og utvikling i Ukraina.

De kortsiktige tiltakene kan rette seg mot konkrete, akutte behov som oppstår mens krigen ennå pågår med full styrke. Dette kan for eksempel være aktiviteter rettet mot barn og unge, eller innsamling av vinterklær og utstyr til oppvarming.

De langsiktige tiltakene vil kunne være knyttet til systematisk gjenoppbygging av lokalsamfunn, infrastruktur og kommunale tjenester når omstendighetene tillater det.

Under demokratiuka vil KS holde en samling for norske kommuner som er interessert i et slikt samarbeid. Her vil blant annet Ukrainas visestatsminister for europeisk og euroatlantisk integrasjon, Olga Stefanishyna delta. Også Oleksandr Syenchevych, som er ordfører for den Ukrainske byen Mykolaiv, har takket ja til å komme til Kristiansand.

Begge vil også delta i Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter på Kilden 5. mai.

I tillegg organiserer Kristiansand kommune et europeisk kommunetoppmøte 4. mai med deltakelse fra bl.a. Polen, Ukraina og Romania. Også her vil Mykolaivs ordfører snakke om utfordringene byen må takle under den brutale krigen. Dessuten har ordfører i den Polske grensebyen Przemysl, Wojciech Antoni Bakun, takket ja til å delta og fortelle om hvordan byen hans har håndtert strømmen av flyktninger som har kommet over grensen fra Ukraina. Det vil også være innlegg fra Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

I denne filmreportasjen fra Mykolaiv møter du ordfører Oleksandr Syenchevych. Filmen er produsert av KS og viser hvordan krigen har rammet den Ukrainske havnebyen.

Partnerskap

Formannskapet i Kristiansand har stilt seg positivt til forslaget om at Kristiansand kommune inngår en intensjonsavtale med Mykolaiv med tanke på en mulig vennskapsbyavtale på et senere tidspunkt.

– Gjennom et slikt partnerskap kan Kristiansand gi essensiell støtte til Mykolaiv, sier Skisland. – Det er veldig positivt at ordfører Syenchevych legger stor vekt på å sikre et godt styresett og at han har bedt om hjelp til bl.a. å sette opp antikorrupsjonstiltak for å styrke lokaldemokratiet på lengre sikt.

Jan Oddvar Skisland ser derfor spesielt frem til å møte Oleksandr Syenchevych under demokratiuka for å diskutere rammene for et slikt samarbeid.

– Krigen er en ufattelig tragedie. Vi håper at Russlands angrepskrig mot Ukraina må ta slutt, og at det kan bli rettferdige forhandlinger, fred og gjenoppbygging av Ukraina, sier Skisland. – Men freden i Europa kan bare sikres dersom alle land respekterer folkeretten og de grunnleggende friheter. Derfor er Ukrainas kamp også vår kamp.