Norges nest største militærøvelse

6.-24. mars gjennomfører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Norges nest største militærøvelse. Øvingsområde blir hele Agder og Rogaland, og over 4200 soldater vil delta over tre uker.

Øvelse Jøssing

Distriktssjef for HV-08, oberstløytnant Øystein Nilsen har kalt øvelsen for Jøssing.      

– Navnet Jøssing stammer fra andre verdenskrig og Altmark operasjonen i Jøssingfjorden. Najonal Samling brukte Jøssing som skjellsord for Nordmenn som var britisk vennlige. Folk flest i Norge tok dette navnet til seg, og det ble fort et utrykk for gode nordmenn, forteller Nilsen.   

Fra 6.-24.  mars vil det bli avholdt feltøvelse, hvor avdelingene vil trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt og man kan påregne noe støy hele døgnet. 

– Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles politiet, sier Øystein Nilsen.

I tillegg til Forsvaret vil mange aktører, som politiet, statsforvalterene, sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner være involvert, blant annet Kristiansand kommune.   

– Kristiansand kommune kommer til å ha en øvelse i arbeidsutvalget for beredskap. Denne øvelsen vil ta for seg samarbeid med militæret, politiet og andre aktører, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen.

Lang planlegging

Øvelsen er planlagt i over et år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.  

– Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi har blitt forbikjørt av virkeligheten. Det viktigste for meg er at øvelsen er relevant og at det vi trener på, er noe konkret som vi kan få brukt for senere, informerer oberstløytnant Nilsen.  

Øvelse Jøssing er i tillegg en del av øvelse Joint Viking som foregår i Troms. Her øver 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare landet vårt. For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, må vi øve jevnlig.

Heimevernet sine hovedoppgaver

  • HV bidrar til nasjonal krisehåndtering
  • HV gjennomfører vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • HV støtter det sivile samfunnet, herunder bistår politiet

Mediekontakt

Mediekontakt for kommunen er beredskapssjef Sigurd Paulsen, telefon 97 53 39 27

Les mer om øvelsen på forsvaret sine nettsider.