Campkonferansen "Natur og psykisk helse"

6.–9. juni arrangerer Bymisjonen, ABUP ved Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune ved Energiverket campkonferansen "Natur og psykisk helse" på Bragdøya.

Bragdøya - Aleksander Dørum2.jpg

(Foto: aleksander Dørum)

Campkonferansens fundament

Fundamentet er å samle folk for å bygge relasjoner, dele kunnskap og ferdigheter, nyte felles måltider og aktiviteter i tett kontakt med naturen på Bragdøya. Konferansen samler 75 deltakere og er for alle som er engasjert i temaene natur og friluftsterapi, og psykisk helse og rusarbeid.

Campkonferansen ble første gang arrangert som et lokalt initiativ av samarbeidspartnerne i 2017. Den gangen, var Agderregionen allerede i en spennende prosess med økt fokus på fagutvikling og samarbeid innen fagområdet naturbasert helsefremmende arbeid og friluftsterapi.

Konferansen i 2017 ble arrangert som en Skandinavisk konferanse og samlet 70 deltakere, både fagfolk, forskere, pedagoger, studenter og brukere fra diverse helseforetak, kommuner, frivillige og private organisasjoner.

I 2018 ble campkonferansen arrangert for andre gang og dette året åpnet Tine Sundtoft arrangementet med foredraget «Psykisk helse og natur i et samfunnsperspektiv».

På samme tid søkte ABUP og Kristiansand Kommune i fellesskap om vertskap for den forestående 9th International Adventure Therapy Conference (9IATC) som var planlagt avholdt i 2021. Under 8IATC i Sydney, Australia, i 2018 ble Norge og Agdermiljøet tildelt dette ærefulle oppdraget.

bilde av folk i solen med telt i bakgrunnen

(Foto: Aleskander Dørum)

På grunn av pandemien ble verdenskonferansen utsatt til sommeren 2022. En uke i slutten av juni samlet konferansen 400 deltakere fra 47 nasjoner. Agder Fylkeskommune, Blå kors, UiA, ABUP/Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune arrangerte denne konferansen i et nært samarbeid med Adventure Therapy Europe. Under siste del av denne konferansen ble Norsk forening for utendørsterapi stiftet.

Formålet til denne organisasjonen er blant annet å fremme forståelsen av utendørsterapi, fremme forskning og kunnskapsdeling, samt øke utbredelsen av utendørsterapi innenfor selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. 

Grunnet pandemi og verdenskonferanse ble Campkonferansen satt på pause i noen år, men nå er det igjen klart for å samle feltet i Norge på vår egen Bragdøya for en ny nasjonal konferanse.

 

(samtlige bilder av Aleksander Dørum)