Myren kunstnerbolig er klar til å ta imot kunstnere

Fredag 24. mars åpnet Myren kunstnerbolig. Fellesverkstedet Myren Grafikk, med styreleder Lisbeth Skranes i spissen, har lagt ned godt over 500 dugnadstimer på å ferdigstille kunstnerboligen på Myren gård.

Fredag 24. mars åpnet den nye kunstnerboligen på Myren gård. Foto: Kristiansand kommune

Fredag 24. mars åpnet den nye kunstnerboligen på Myren gård. Foto: Kristiansand kommune

— Det har vært et kunstnermiljø som har tatt friske initiativ

Under åpningen fortalte Skranes at styret i Fellesverkstedet Myren Grafikk vedtok for ett år siden å opprette en etableringsordning for nyutdannede kunstnere, hvor kunstnerne vil få ett års gratis jobbmulighet. I kontakt med utdanningsinstitusjonene kom spørsmålet om botilbud tilknyttet ordningen opp, og i september fikk styreleder et møte med representanter fra kommunen om saken.

Fellesverkstedet Myren Grafikk har vært sentral i opprettelsen av en organisasjon for Billedkunstnere på Sørlandet i 1972, etableringen av Grafikkverkstedet i 1975 og etablering og drift av Agder Kunstsenter.

— En ressurs for kunstnerne i byen og regionen

— Vi ønsker ikke å være en isolert park, men ser på oss selv som en ressurs for kunstnerne i byen og regionen, og vil være bidragsyter i kommunens og fylkets strategiske arbeid med å få et større og sterkere kunstnermiljø, sa Skranes under den offisielle åpningen.

— Takk til Kristiansand kommune for tro, tillit og byggfaglig innsats. Videre ønsker jeg å takke Agder fylkeskommune for tillit og oppstartskapital til å klargjøre et fullstendig botilbud, og et godt utstyrt gjestehus. Til slutt vil jeg takke kunstnerne på Myren for gaver og alle dugnadstimene, avsluttet hun.

Kunstner Tove Krogh som overrekker blomster til Lisbeth Skranes. Foto: Kristiansand kommune

— Sammen får vi til veldig mye

Kulturdirektør Camilla Jarlsby var også til stede under åpningen av kunstnerboligen.

— Sammen får vi til veldig mye. Det hele startet med noen ganske visjonære lokale kunstnere, som tenkte at vi må gjøre noe for kunstnerne som vil flytte til Kristiansand. Med Agder fylkeskommune som tilskuddspartner, bidrar vi sammen til å gjøre regionen attraktiv for nyutdannede kunstnere, sa Jarlsby.

Kulturdirektør Camilla Jarlsby, som finner seg til rette på sofaen i stua. Foto: Kristiansand kommune

Kulturdirektør Camilla Jarlsby, som finner seg til rette på sofaen i stua. Foto: Kristiansand kommune

— Deres innsats er helt uvurderlig for oss som kommune. For det er jo ofte slik at vi har disse byggene, men vi har ikke alltid det som skal til for å få aktiviteten på plass. Da er vi helt avhengig av det samarbeidet med dere profesjonelle kunstnere, og frivillige i denne sammenheng, som tar på dere malerdressen og bare setter i gang. Tusen takk for at dere har bidratt til at kunstnerboligen har blitt en realitet, avsluttet hun.

Jarlsby er storfornøyd med den nye kunstnerboligen. Foto: Kristiansand kommune

Jarlsby er storfornøyd med den nye kunstnerboligen. Foto: Kristiansand kommune

Myren kunstnerbolig

På Myren kunstnerbolig kan det bo to kunstnere på hvert sitt rom, GRØNLIEN og NUPEN. Kunstnerne deler bad, kjøkken, stue, arbeidsrom og vaskerom. 

— Rommene har fått navn etter kunstnere som har preget Myren, og har betydd mye for den kunstneriske utvikling til kunstnerne som arbeider her i dag, fortalte Skranes.

Et lekkert soverom som en kunstner kan sove godt i. Foto: Kristiansand kommune

Et lekkert soverom som en kunstner kan sove godt i. Foto: Kristiansand kommune

Videre er arbeidsrommet MINGErommet oppkalt etter kunstner Hans Otto Minge.

— Hans Otto Minge er høyst levende, engasjert, søkende, lekende, utforskende, evner til å gi bilder og tilfeldige funn nye former. Alle disse egenskapene ønsker vi skal få spille fritt i rommet med nye generasjoner, avsluttet hun med glimt i øyet.Kjøkkenet til den nye kunstnerboligen. Her vil kunstnerne kunne lage masse god mat fremover. Foto: Kristiansand kommune

Kjøkkenet til den nye kunstnerboligen. Her vil kunstnerne kunne lage masse god mat fremover. Foto: Kristiansand kommune