Mange vil bidra i Folkets klimadugnad

Folkets klimadugnad er en tilskuddsordning som skal legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan få satt sine gode klima- og miljøtiltak ut i livet.

Tilskuddsordningen skal gi innbyggerne mulighet til å ta gode miljø- og klimavennlige valg. Den skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. I høstens ekstra utlysningsrunde fikk 14 organisasjoner støtte til sine prosjekter. 

Enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden hadde mulighet til å søke om midler fra tilskuddsordningen. 

Skal støtte opp under klimamålene 

Folkets Klimadugnad skal støtte opp under klimamålene som er satt i kommuneplanen, med særlig fokus på disse: 

 1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030. 
 2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk 
 3. Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet. 

Disse mottok støtte:

 • Etiopiere og etiopisk fødte menns forening i Agder (EEFMA) – Utstyr til ryddeaksjoner 
 • Framtiden i våre hender Kristiansand – Gjenbruksløft i Kristiansand 
 • Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn AS - Geitmyras grønne pop-up-skole om biologisk mangfold 
 • Hannevikåsen Velforening - Frukttrær og blomstereng 
 • Mangfoldshuset Agder – Utstyr til ryddeaksjoner 
 • Marin recovery – Utstyr til ryddeaksjoner 
 • Marin Omsorg – Blå Kors Kristiansand – Utstyr til ryddeaksjoner 
 • Polsk-Norsk forening Razem=sammen – Sammen i nabolaget, en hage for alle 
 • Karl Klungland – Frivillig dykker – utstyr til ryddeaksjoner 
 • Jan Kristoffersen – Frivillig dykker – utstyr til ryddeaksjoner 
 • Strandrydding Kristiansand – utstyr til ryddeaksjoner 
 • Søgne Dykkerklubb – utstyr til ryddeaksjoner 
 • Tina Mersland – Grønn Kokk – Pilotprosjekt i barnehage 
 • Åros Undervannsklubb – Nye drakter til snorklere  

 

Folkets klimadugnad.PNG

Foto: Kristiansand kommune