Mange nye samarbeidsavtaler på årets Frivilligbørs

Torsdag 23. mars var Rådhuskvartalet fylt med engasjerte frivillige organisasjoner, kommunale virksomheter og bedrifter fra næringslivet som møttes for å bli bedre kjent og inngå nye samarbeid.

Bilde fra børsgulvet. Foto: Kristiansand kommune

Bilde fra børsgulvet. Foto: Kristiansand kommune

Dette var andre året på rad Frivilligbørs ble arrangert av Frivillighetsenheten i Kristiansand kommune. Deltakerne møttes først til plakatverksted, hvor de lagde plakater for å vise hva de tilbyr og hva de ønsker i en samarbeidsavtale. Hele kantinen i Rådhuskvartalet var fylt av mennesker.

Bilde fra børsgulvet. Foto: Kristiansand kommune

Bilde fra børsgulvet. Foto: Kristiansand kommune

Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, åpnet børsen ved et godt slag i gongen.  

— Det er kjempegøy å møtes igjen. Vi håper dere trives og får noe igjen for dette. Hensikten er at alle får noe igjen slik at vi kan gjøre ting bedre for innbyggerne, og for at Kristiansand kan bli en enda bedre kommune, sa Engemyr i sin åpningstale.   

Elisabeth Engemyr starter børsen ved å slå i gongen. Foto: Kristiansand kommune

Elisabeth Engemyr startet børsen ved å slå i gongen. Foto: Kristiansand kommune

— Kristiansand kommune ønsker å være en samhandlende kommune, og samhandling er nettopp det som står i sentrum i en Frivilligbørs. Både frivilligheten, det kommunale og næringslivet kan komme enda lenger om vi slår oss sammen og samarbeider om å skape et enda bedre lokalsamfunn, avsluttet hun. 

Hele 88 avtaler ble inngått

Med 175 mennesker påmeldt fra forskjellige frivillige organisasjoner, kommunale virksomheter og næringslivet, var det til tider trangt om plassen på børsgulvet. Ved hjelp av plakatene og ivrige børsmeglere, fant nye samarbeidspartnere hverandre og hele 88 avtaler ble inngått. 

Konferansier i år var NRK-journalist Siv Kristin Sællmann. Hun ledet børsen og intervjuet deltakerne underveis, mens samarbeidsavtalene kom på løpende bånd.  

— Jeg må si det er gøy at det er du som er her og leder børsen, sa Engemyr fra scenen, før hun henvendte seg til deltakerne på børsgulvet:

— Og hun gjør det på frivillig basis.  

Sællmann fortalte at hun vanligvis ikke får lov til å ta slike oppdrag, men at NRK hadde gjort et unntak da det gjaldt Frivilligbørs. Hun startet allerede i plakatverkstedet med å snakke med deltakerne om deres forventninger til kvelden.  

— Mange deltakere har sagt til meg at de har gledet seg til å komme, men at de tviler på at de skulle få til noen avtaler. Da er det ekstra gøy å se at det blir inngått avtaler likevel, sa Sællmann fra scenen. 

NRK-journalist Siv Kristin Sællmann ledet Frivilligbørsen. Foto: Kristiansand kommune

NRK-journalist Siv Kristin Sællmann ledet Frivilligbørsen. Foto: Kristiansand kommune

— Det er helt vilt, og helt fantastisk 

Under børsen gikk Sællmann ut på børsgulvet, og intervjuet deltakerne. Hun tok en prat med Dalmar Shirwac fra Forum for integrering og Dialog Agder. 

— Hvordan er det å være her på Frivilligbørs? spurte Sællmann. 

— Det er helt vilt, og helt fantastisk. Kjøp og salg uten å involvere penger er helt i blinken, svarte Shirwac. 

Hensikten med Frivilligbørs er å løfte samarbeidet mellom næringslivet, offentlig sektor og frivilligheten. Det gjøres ved at alle møtes ansikt til ansikt og utveksler ideer til samarbeid. Samarbeidsavtalene som inngås, skal ikke inneholde penger. 

Dalmar Shirwac fra Forum for Integrering og Dialog Agder blir intervjuet av konferasier Siv Kristin Sællmann. Foto: Kristiansand kommune

Dalmar Shirwac fra Forum for Integrering og Dialog Agder ble intervjuet av konferasier Siv Kristin Sællmann. Foto: Kristiansand kommune

Ble etterlyst for å inngå samarbeidsavtale 

Praten summet høyt på børsgulvet, mens nye avtaler stadig sprettet opp i listen over avtaler på skjermer spredt rundt i lokalet. Brått kom Sællmanns stemme over lydanlegget, der hun etterlyste Midt-Agder Friluftsråd på vegne av en annen organisasjon, som ønsket å snakke med dem om mulig samarbeid. 

— Kanskje de har tatt seg en pause ute. Friluftsfolk liker frisk luft, sa Sællmann med et lurt smil. 

Men Midt-Agder Friluftsråd banet seg bort til de som etterlyste dem.

— Var dere ute en tur? spurte Sællmann. 

— Nei, vi holdt på å skrive en avtale. Vi har skrevet fire avtaler til nå, svarte entusiastiske deltakere fra Midt-Agder Friluftsråd.

Oversiktsbilde av børsgulvet. Foto: Kristiansand kommune

Oversiktsbilde av børsgulvet. Foto: Kristiansand kommune

Ikke bare et ark som ble signert 

Mot slutten av børsen diskuterte Børsrådet flere av de inngåtte avtalene fra scenen. Børsrådet består av Elisabeth Engemyr som er kommunalsjef for innbyggerdialog, Svein Ove Ueland som er assisterende oppvekstdirektør og Tom Løchen som er juryleder for Frivillighetsprisen og sitter i Kulturutvalget.

I samtale med Ueland snakket Sællmann om det store bildet som samarbeidsavtalene står i.   

— Dette er ikke bare avtaler på et ark som blir signert. Det er menneskelig kraft. Rådhuskvartalet er fylt av mennesker som gjør en innsats for at andre skal få det bedre, og for at vi skal få et bedre samfunn, sa Sællmann.

— Det er rett og slett rørende å se, sa Ueland. 

Sællmann intervjuer Børsrådet om dagens arrangement. Fra venstre - Tom Løchen, Elisabeth Engemyr, Svein Ove Ueland og Siv Kristin S

Sællmann intervjuet Børsrådet om dagens arrangement. Fra venstre: Tom Løchen, Elisabeth Engemyr, Svein Ove Ueland og Siv Kristin Sællmann.

— Vi trenger hverandre

Etter noen hektiske timer som raste fort av gårde, var det tid for å avslutte arrangementet. Varaordfører, Erik Rostoft, rettet en stor takk til alle som deltok. 

— Dere skal vite at vi setter stor pris på dere. Her på Frivilligbørs får dere en møteplass hvor dere blir bedre kjent med hverandre, og det er nyttig for alle. Det er tøffe tider nå. Vi trenger møteplasser og vi trenger hverandre, sa Rostoft. 

Avslutningstale ved varaordfører Erik Rostoft. Foto: Kristiansand kommune

Varaordfører Erik Rostoft avsluttet børsen. Foto: Kristiansand kommune

Her er noen eksempler på avtaler som ble inngått på Frivilligbørs 23. mars 2023
  • Kristiansand Husflidslag og Aktiv senior inngikk samarbeidsavtale om en klesbyttedag på Aktiv senior. De inngikk også en avtale om pop-up fikselaug. 
  • BUA og Redd Barna inngikk samarbeidsavtale om at Redd Barna låner utstyr fra BUA til møteplassaktiviteter.  
  • Fritidsfond og Mangfoldshuset Agder inngikk samarbeidsavtale om et informasjonsmøte om fritidsfond.  
  • DNT Sør og Diabetesforbundet inngikk samarbeidsavtale om tematur med informasjon om diabetes.  
  • Eden og NIIIO, og En by for alle inngikk samarbeidsavtale om å lage et arrangement under En by for alle-uka i 2024.
  • Midt-Agder Friluftsråd og ERIT inngikk samarbeidsavtale hvor Midt-Agder Friluftsråd tilbyr sommeraktivteter innen friluft ved Vaffelbua.  
  • Sørlandet seniordans og Kristiansand Demensforening inngikk samarbeidsavtale om dans med demente. 
Oversikt over påmeldte til Frivilligbørs 2023
Navn   Bransje
DNT Sør Frivillig organisasjon Frivillig organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn i Vest-Agder Frivillig organisasjon Frivillig organisasjon
Forum for Tro- og Livssyn Frivillig organisasjon Frivillig organisasjon
Søgne Turgruppe Frivillig organisasjon Frivillig organisasjon
Skaperhuset Sør Frivillig organisasjon Frivillig organisasjon

Omsorgssentrene Ternevig, Søgne, Langenes, Stener Heyerdahl og Elvegata.

Kommunal virksomhet

Kommunal virksomhet
Norges Blindeforbund Vest-Agder Frivillig organisasjon  
Dreieskiva kafe og fritidshus Frivillig organisasjon  
Fullriggeren Sørlandets Venner Frivillig organisasjon  
Sammensenteret Frivillig organisasjon  
Tørrfisken ANS Næringslivet  
Søgne seniordans gruppe 1 og 2, og Onsdansen på Samsen Frivillig organisasjon  
Søgne videregående skole Fylkeskommunal virksomhet  
Norske Kvinners Sanitetsforening Kvinnehelsehus Kristiansand Frivillig organisasjon  
Kirkens SOS Agder Frivillig organisasjon  
Midt-Agder Friluftsråd og Venneforeningen til Vaffelbua Frivillig organisasjon  
Kristiansand Sanitetsforening Frivillig organisasjon  
Regnskapsavdelingen AS Næringslivet  
Kristiansand Røde Kors Frivillig organisasjon  
Plan Foyah  Frivillig organisasjon  
Diabetesforbundet Kristiansand Frivillig organisasjon  
Lindebøskauen skole Kommunal virksomhet  
Forum for integrering og dialog Agder Frivillig organisasjon  
Kristiansand Husflidslag Frivillig organisasjon  
Aktiv senior Kommunal virksomhet  
Kristiansand Demensforening Frivillig organisasjon  
Fritidsenheten Kristiansand kommune  Kommunal virksomhet  
En by for alle Kommunal virksomhet  
Fredag på Arkivet Frivillig organisasjon  
Jesus International Evangelical Ministry Frivillig organisasjon  
Norsk Tourette Forening Agder fylkeslag Frivillig organisasjon  
Christianssands Byselskab Frivillig organisasjon  
BUTO (Barn og unge trenger oppmuntring) Frivillig organisasjon  
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter Frivillig organisasjon  
FFO Agder - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Frivillig organisasjon  
SEIF Selvhjelp for innvandrer og flyktning Frivillig organisasjon  
Fuglehjelpen Kristiansand Frivillig organisasjon  
Bragdøya kystlag Frivillig organisasjon  
Mangfoldshuset Agder Frivillig organisasjon  
Songdalen Blues & Blues Klubb  Frivillig organisasjon  
Greipstad og Finsland menigheter, Den norske kirke  Frivillig organisasjon  
Musikkens Venner Kristiansand  Frivillig organisasjon  
Åpen hall Agder  Frivillig organisasjon  
Redd Barna Kristiansand  Frivillig organisasjon  
Søgne kirke  Frivillig organisasjon  
Arbeidsforberedende tjenester, Flere i arbeid, Kristiansand kommune  Kommunal virksomhet  
SmartOrg AS  Næringslivet  
Kristiansandsgruppen av NRRL  Frivillig organisasjon  
Kristiansand og omegn seniornett  Kristiansand og omegn seniornett  
Ressurssenteret Unik  Frivillig organisasjon  
Kristiansand kommune - BUA  Kommunal virksomhet  
Blå Kors Kristiansand  Frivillig organisasjon  
Kirkens Bymisjon Kristiansand  Frivillig organisasjon  
Framtiden i våre hender Kristiansand  Frivillig organisasjon  
Kristiansand Avholdslag  Frivillig organisasjon  
Presteheia omsorgssenter  Kommunal virksomhet  
LHL Søgne og Songdalen  Frivillig organisasjon  
ERIT  Frivillig organisasjon  
Strømmehaven Kommunal virksomhet