Kunnskapsgrunnlaget fra Statsforvalteren

Statsforvalteren la onsdag 18. januar frem kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av å dele Kristiansand kommune til to eller tre kommuner.