Velkommen til innspillsmøte for Øvre Slettheia

Møtet blir holdt 15. juni kl. 18.00-19.30 på Øvre Slettheia skole.

Kristiansand kommune inviterer skolens ansatte, samarbeidsutvalg, lag/foreninger i nærmiljøet og eventuelt andre interessenter på Øvre Slettheia til innspillsmøte.

Agenda

1. Innledning til saken
2. Gruppearbeid rundt ulike tema i saken
3. Oppsummering og dialog

Bakgrunn

Formannskapet vedtok i møte 03.05.23 sak 50/23 at det skal fremmes en politisk sak for Bystyret som gir en anbefaling om hvorvidt Øvre Slettheia skole skal bygges om til barnehage, og at elevene på Øvre Slettheia skal gå hele barneskoletiden på en utvidet Slettheia skole. Lenke til saksdokumenter.

Ø Slett 2.PNG

Tema

Skoleanlegget på Øvre Slettheia er et moderne anlegg med gode kvaliteter både som skole og barnehage, og som ressurs for nærmiljøet. I forbindelse med saksutredningen ønskes det derfor å hente innspill fra ansatte, samarbeidsutvalg, lag/foreninger i nærmiljøet og eventuelt andre interessenter om følgende temaer:

• Skolen lokalisert på Øvre Slettheia eller nedre Slettheia? Hva betyr det å ha skolen på Øvre Slettheia i dag, og hva vil det bety hvis den ikke er der? For barnehagebarn, elever, ansatte, foreldre, lag/foreninger og andre brukere?

• Oppvekstsenteret som ressurs for nærmiljøet. Hvordan brukes skoleanlegget i dag og hvilkemuligheter/utfordringer kan en ombygging til barnehage gi?

• Overganger mellom barnehage og skole, mellom Øvre Slettheia skole og Slettheia skole på 5. trinn, og mellom Slettheia skole og Karuss skole på 8.trinn. Hvilke fordeler og utfordringer er det med overganger i dag? Hvilke muligheter og utfordringer kan man få ved organisering med barnehage på Øvre Slettheia og barneskole for alle elevene på nedre Slettheia?

Møteleder er Norconsult v /Tonje Eide Kristiansen og Sigrid Hestnes