Hva er status i europeisk samarbeid uten Russland? Og hvor går veien videre?

Dette er hovedtemaene på årets Europakonferanse om demokrati og menneskerettigheter 5. mai.

Det er Kristiansand kommune som arrangerer konferansen i samarbeid med Europarådet, KS og et sterkt regionalt partnerskap.

Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter holdes for fjerde år på rad og er hovedarrangementet under Demokratiuka som pågår i Kristiansand 2.–8. mai.

Publikum i salen.jpg

Publikum fotografert under fjorårets konferanse. (Foto: Kjell Inge Søreide)


Årets konferanse tar blant annet for seg spørsmålene: Hva er status i Europa? Hvor står vi, og hvor går vi videre i det europeiske samarbeidet?

 

Flagg og Kilden.jpg

I år som i fjor finner konferansen sted på Kilden i Kristiansand (Foto: Kjell Inge Søreide)

Høyt internasjonalt nivå

Det kommer foredragsholdere og paneldeltakere fra en rekke nordiske og europeiske land. I tillegg kommer representanter fra Europarådet og EU. Det blir deltakelse fra internasjonale organisasjoner som Reportere uten grenser, PEN, ICORN og Historians without borders. Mot slutten av dagen blir det et panel av aktivister, journalister og kunstnere som vil diskutere situasjonen for ytringsfrihet i Europa. Her vil den årlige rapporten om journalisters sikkerhet legges frem.

Menneskerettighetsbrudd i Ukraina

Situasjonen i Ukraina er ett av årets hovedtemaer.

– Krigen som fortsatt pågår i Ukraina er et angrep på den europeiske sikkerhetsorden, og viser at vi må stille opp i forsvar av verdier som demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter, sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Erik Møse leder FNs Ukraina-granskning og vil legge fram en rapport om krigsforbrytelser begått under krigen i Ukraina. Dette vil være en viktig del av grunnlaget for tiltalen mot Russlands president Vladimir Putin for Den internasjonale straffedomstolen.

Diplomati og bilaterale samtaler

– Det som gjør det ekstra spennende i år er at Europakonferansen arrangeres to uker før det fjerde europeiske toppmøtet for Europarådet som finner sted 16.–17. mai i Reykjavik.

Toppmøtet, som i år er lagt til Reykjavik, blir sett på som avgjørende for Europarådets framtidige rolle i Europa, og det er derfor knyttet store forventinger til møtet.

– Dermed blir Europakonferansen i Kristiansand også en arena for drøfting av forslag og innspill til dette møtet, i tillegg til at vi vil legge til rette for diverse bilaterale samtaler, sier Skisland. – Island har for tiden formannskapet i Europarådet. Vi har derfor invitert leder av utenrikskomiteen på Allthinget på Island, Bjarni Jonsson, til å stå for den offisielle åpningen av konferansen.

 

Skisland åpner konferansen 2022.jpg

Jan Oddvar Skisland fotografert under åpningen av fjorårets konferanse (Foto: Kjell Inge Søreide)

Vil styrke demokrati og menneskerettigheter

– Gjennom Europakonferansen og de andre arrangementene i Demokratiuka, håper vi å være med og sette demokrati og menneskerettigheter på dagsorden. I løpet av de siste årene har vi sett hvilken negativ effekt hatkriminalitet og økt polarisering kan få, og vi er opptatt av å bidra til å motvirke slike trender, understreker Skisland.

Nøkkelpersoner i årets program

  • Visestatsminister i Ukraina Olga Stefanishyna
  • Tidligere høyesterettsdommer, Norges dommer i Den europeiske Menneskerettsdomstolen og leder for FNs Ukraina-gransking Erik Møse
  • Leder for Utenrikskomiteen i Allthinget, Bjarni Jónsson
  • Stortingsrepresentant og leder for Utenriks- og forsvarskomitéen Ine Eriksen Søreide
  • Visegeneralsekretær Bjørn Berge, Europarådet
  • Tidligere utenriksminister i Finland, Erkki Tuomioja, Leder av Historikere uten grenser
  • Tidligere president i Lituaen og EU-kommissær, Dalia Grybauskaitė
  • Sara Whyatt, forfatter og forsker på menneskerettigheter og kunstnerisk uttrykksfrihet

Utestående navn på deltakere vil bli opplyst så snart de er klare fram mot konferansen.

Også i år vil det bli mulig å følge konferansen digitalt. Mer informasjon og foreløpig program finner du her:

www.europakonferansen.no

Demokratiuka og Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter er et samarbeid mellom følgende ni partnere:

• Europarådet
• Kristiansand kommune
• Universitetet i Agder
• Agder fylkeskommune
• ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
• Kilden teater og konserthus
• Kunstsilo
• Cultiva
• Vest-Agder-muséet
• KS

Om Europakonferansen

Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter finner sted på Europadagen 5. mai og er hovedarrangementet i Demokratiuka. Konferansen er et samarbeid mellom Europarådet, Kristiansand kommune og sju andre partnere. Kristiansand har inngått en avtale med Europarådet om å arrangere en europeisk konferanse om demokrati og menneskerettigheter hvert år for å øke bevisstheten rundt disse temaene.

Om Demokratiuka

Demokratiuka arrangeres årlig den første uka i mai. Det er partnerskapet som står bak hovedprogrammet for Demokratiuka. Dette har et internasjonalt format og mål om å tilrettelegge for møter og samtaler for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati.

Mer informasjon om demokratiuka finner du her.

Kontakter for media:

Prosjektleder og leder for sekretariatet, Kristiansand kommune
Mobil: (+47) 98 44 86 39
E-post: gro.kvanvig@kristiansand.kommune.no

Programansvarlig og tidligere ambassadør Torbjørn Frøysnes
Mobil: (+47) 90 70 92 90
E-post: torbjorn.froysnes@outlook.com

Kristin Wallem Timenes, kommunikasjonsrådgiver, Kristiansand kommune   Mobil.: (+47) 95 04 21 17  
E-post: kristin.wallem.timenes@kristiansand.kommune.no 

Stein Christian Salvesen, seniorrådgiver ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Mobil: (+47) 90 07 64 90
E-post: scs@arkivet.no