Hva er Flere i arbeid?

Kristiansand har høyere andel unge som ikke er i jobb enn andre storbyer i Norge. Derfor har politikerne våre satt i gang programmet Flere i arbeid som skal jobbe med å endre systemet, slik at flere kan komme i jobb.

Flere i arbeid skal altså redusere utenforskapet i Kristiansand og sørge for at flere unge kommer i arbeid eller utdanning.

Våre mål er:

• å gjøre det enklere å komme i jobb
• å gjøre det enklere å fullføre videregående opplæring
• å gjøre det enklere for næringslivet å rekruttere arbeidskraften de trenger

For å få til dette holder det ikke at vi kun oppretter nye eller utvidere eksisterende tiltak. Vi er nødt til å se på det store bildet og på systemene som gjør det vanskelig for de unge i dag. Dagens system er med på å bidra til at de havner utenfor.

Flere i arbeid ser at det må samarbeides på nye og bedre måter, blant annet ved å fremme innenforskap og jobbe sammen med de unge for å redusere antall unge som er på vei til å falle ut eller har havnet utenfor.

Hva har Flere i arbeid gjort det siste året?

Det siste året har programmet jobbet med flere ulike satsningsområder som er satt i gang for å lykkes med å få flere i arbeid. Vi skal gjøre mer av det som virker – og mindre av det som ikke funker. Vi er allerede godt i gang med dette arbeidet, og nå tester vi ut en rekke forskjellige pilotprosjekter og mulige endringer i dagens systemer.

Noen av de største prosjektene vi har jobbet med i år er fritidsprogrammet FLYT, piloten «Ung start» på Elkem og utvidelsen av prosjektet til NAV på Ternevig omsorgssenter. Dette testes nå ut på både Elvegata og Stener Heyerdahl omsorgssentre. I tillegg har vi sett på mulighetene og utfordringene for sosiale entreprenører som hjelper unge i jobb, og hvordan vi kan bidra til å finne en bærekraftig forretningsmodell for dette viktige arbeidet.

Vi har også utvidet hospiteringen for elever på 10. trinn til minst to dager og vi har laget en prototype av en ny digital plattform for unge som knytter sammen næringsliv, offentlig sektor og ungdom.

Programmet er også i gang med å se på nye og bedre samarbeidsmåter for dagens ungdomstjenester. Vi jobber med arbeidet i nært samarbeid med andre aktører innenfor dette området.

Hva har vi fått til så langt?

Det er mange som spør «Hvor mange har dere fått i jobb?», men Flere i arbeid handler om å finne ut hvilke endringer som må gjøres i systemet for å redusere andelen unge utenfor. Den innsatsen vi gjør nå, vil vi se flest resultater av på lang sikt. For eksempel vil arbeidet med å finne nye og bedre måter for ungdomstjenestene å samarbeide på være med på å endre systemet og gjøre det enklere for unge jobbsøkere.

Det er allerede ungdom som har kommet seg inn i jobb eller skole gjennom våre pilotprosjekter og utprøvinger, og vi ser resultater av de utprøvingene som er i gang.

Hva skal vi gjøre fremover?

Arbeidet med bedre samarbeid og nye løsninger er allerede godt i gang. Allerede nå ser vi at næringslivet og offentlige virksomheter har en mer positiv holdning til mangfold og alternative løsninger. I 2023 skal vi forsøke å gi dem mer innsikt, slik at de kan se at det finnes mange muligheter når det kommer til utradisjonell eller alternativ rekruttering.

Vi starter blant annet i vår egen kommune med Margrethe Noraas i spissen for et samarbeidsprosjekt med Varodd og deltakere i prosjektet deres - GameOn. De skal bidra med å videreutvikle prototypen av den digitale plattformen for unge og arbeidsgivere, «Jobbes».

Næringsforeningen og prosjektleder Helena Frustøl fortsetter utprøvingen på Elkem de neste to årene og jobber samtidig med en bedriftspakke med tips til mindre bedrifter når de skal ansette nye kollegaer. Beate Topland, prosjektleder fra Kristiansand kommune, jobber med et prosjekt som ser på en samordning av ungdomstjenestene i Kristiansand.

Det er mye spennende som kommer i tiden fremover og vi gleder oss til å fortsette å jobbe for å få flere i arbeid!

Takk til alle våre samarbeidspartnere i 2022!