Holder beredskapen oppe

Den tiende Kristiansandskonferansen er avholdt. Det er den store møteplassen for samfunnssikkerhet på Sørlandet, og konferansen bidrar til beredskap i regionen i turbulente tider.

Kristiansandskonferansen1.jpg

Beredskapsaktørene i regionen var bredt representert på Kristiansandskonferansen. Ordstyrer Tore Løvland, Vidar Arnesen stabssjef i Agder politidistrikt, oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt, statsforvalter Gina Lund og kommunikasjonssjef i Kristiansand kommune, Ingunn Kvivik. 

Kristiansand kommune sto onsdag 15. mars som arrangør i Kilden sammen med Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt og Statsforvalteren i Agder.

-Vår totale beredskap er på plass. Pandemien, som er den største krisen Norge har sett siden andre verdenskrig, ble godt samordnet av beredskapsaktørene i samarbeid med helseaktører. Den viser at systemene som skal slå inn i krise fungerer, sier beredskapssjef i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen.

- Det var selvsagt utfordringer og læringspunkter, men det store bildet er at alle fylte sine roller på en god måte fra regjeringens ledelse til det sivile samfunn og nødetatene, sier Paulsen.

Bred målgruppe

Målgruppen for konferansen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, høyskole og universitet, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet.

Konferansen er et viktig møtepunkt for beredskapsmiljøet.

-En viktig side av konferansen er å knytte kontakter og legge til rette for gjensidig kjennskap mellom aktørene i beredskapsmiljøet i regionen. Det er store synergieffekter å hente, og vi har enormt stor nytte av samarbeid både i planer og øvelser, og når noe skjer, sier Paulsen.

- Verden kan endre seg

Tittelen på konferansen var «Er Sørlandet forberedt – totalberedskap i et regionalt perspektiv».  

-Krigen i Europa er en vekker, og viser at verden plutselig kan endre seg. Vi skal være – og vi er - beredt, sier Paulsen.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90