Hils på vårens praksisstudenter og morgendagens samfunnsvitere

Praksis i kommunen kan for mange være en smart vei til kompetanse. Møt vårens studenter som tar mastergrad i strategisk HR, og i statsvitenskap og ledelse.

— Det å ha praksisstudenter er veldig gøy og inspirerende. De kommer med innspill og løsninger, ser kanskje ting på en annen måte og er ikke så låst i måter å gjøre ting på. Jeg vil anbefale alle å gi studenter praksisplass, sier Benedicte Nordlie, som er politisk rådgiver og ansvarlig for praktikanter ved ordførerens kontor i Kristiansand kommune. 

Inspirert til å skrive masteroppgave i samarbeid med kommunen 

— Praksisplassen var helt utrolig. Jeg hadde ingen konkrete tanker eller forventninger i forkant, men det endte likevel opp med å bli over all forventning, sier praksisstudent Rose Marie Russvoll. 

Rose Marie Russvoll (24) fikk praksisplass ved personalenheten i Kristiansand kommune og kunne ikke vært mer fornøyd. Foto: Kristiansand kommune

Rose Marie Russvoll (24) fikk praksisplass ved personalenheten og kunne ikke vært mer fornøyd. Foto: Kristiansand kommune

Rose Marie Russvoll er oppvokst i Vennesla, og flyttet til Kristiansand når hun skulle ta videregående opplæring. Nå nærmer hun seg innspurten på en mastergrad i strategisk HR ved Kristiania i Oslo. Gjennom høstens praksisplass i personalavdelingen ble hun og masterpartneren William, inspirert til å vie masteroppgaven til et reelt arbeid i kommunen: resultatet av kunnskaps- og kompetanseoverføring for nye ledere gjennom den nye mentorordningen.

— Praksisoppholdet har gitt meg en større forståelse for hvordan byråkratiet og prosesser foregår. Man får virkelig opplevd hvor høyt engasjementet og innsats det er på innsiden for kommunens innbyggere. I tillegg får man erfaring fra å jobbe i en stor organisasjon som er svært lærerikt, sier Russvoll.  

Selv har Russvoll opplevd å bli tatt godt imot. Hun forteller at hennes teoretiske bidrag har blitt tatt seriøst, og tatt med videre av kollegaene.

— Det beste med praksisoppholdet var at alle virket så forventningsfulle for hva jeg kunne bidra med, og spille inn i læringskulturen og alle momenter som fulgte med. Også at jeg har fått store muligheter som et profesjonelt rekrutteringskurs, vært med på en rekrutteringsprosess i praksis, og blitt inkludert i spennende og læringsrike prosjekter, avslutter Russvoll.  

Praksisplass på ordførerens kontor  

Maheen Noor Anwar er opprinnelig fra Bærum, men flyttet til Kristiansand sommeren 2022 da hun fikk studieplass ved Universitetet i Agder. Anwar holder på med en master i statsvitenskap og ledelse. Hun sier selv at valget av universitet kom ned til praksistilbudet som varer over to semestre.  

— Jeg valgte å ta praksis for å få et innblikk i hvordan en typisk arbeidshverdag ser ut, og ikke minst for erfaringen. Samt ville jeg ha en mer variert studiehverdag enn tidligere, der jeg får anvende kunnskapen jeg har lært på universitet i praksis. Jeg valgte å søke praksisplass hos kommunen, fordi jeg ville få et innblikk i arbeidshverdagen deres. Alt fra hvordan de jobber, til å delta i møter og være med på ulike arrangementer hørtes spennende ut, sier Anwar. 

Anwar forteller at hun har fått uvurderlig erfaring gjennom praksisstillingen. Hun har fått erfaring med samarbeid for å fremme de viktige sakene i lokalmiljøet. Selv har hun fått i oppgave å bedre samarbeidet mellom ordførerens kontor og Ungdommens bystyre. 

— Kommunen er et lærerikt sted med mange hyggelige kollegaer, avslutter hun.

Maheen Noor Anwar anbefaler andre studenter å søke praksisplass i Kristiansand kommune. — Kommunen er et lærerikt sted med mange hyggelige kollegaer, avslutter hun. Foto: Maheen Noor Anwar

Maheen Noor Anwar anbefaler andre studenter å søke praksisplass i Kristiansand kommune. Foto: Maheen Noor Anwar

Jørgen Høieggen har også praksisplass ved ordførerens kontor, som en del av løpet i masteren i statsvitenskap og ledelse. Høieggen er 26 år og er opprinnelig fra Sør-Odal. Han valgte praksisplass i kommunen for å få en god mulighet til å tilegne seg yrkesrelatert innsikt på ett studie som er ganske teoretisk. Høieggen skal til sammen jobbe minst 270 timer i praksisperioden.  

— Praksisoppholdet er veldig interessant. Arbeidshverdagen min består i å  observere og delta på møter, og å drive litt med egne prosjekter jeg får tildelt. Jeg får innsikt i mange spennende aspekter både administrativt og politisk, sier Høieggen. 

Høieggen forteller at han har en varierende arbeidsdag, og at den ofte er tett knyttet opp til agendaen til ordføreren. Imellom slagene bruke Høieggen tiden på forskjellige prosjekter som for eksempel sosiale medieoppdateringer. 

— Kollegaene mine er en rik kilde til informasjon og læring. Det er spennende å snakke med et stort spenn av dyktige mennesker i mange forskjellige roller, avslutter Høieggen.  

Maheen Noor Anwar og Jørgen Høieggen har praksisplass ved ordførerens kontor. Foto: Kristiansand kommune

Maheen Noor Anwar og Jørgen Høieggen har praksisplass ved ordførerens kontor. Foto: Kristiansand kommune 

Praksisplass hos oss 

Kristiansand kommune har en rekke forskjellige praksisplasser og vi oppfordrer deg som er student til å kontakte oss på post.personal@kristiansand.kommune.no dersom du er interessert i praksisplass hos oss.  Vi oppfordrer deg til å spesifisere faglig retning, hva slags type oppgaver du ønsker å jobbe med og hva din motivasjon er for å søke praksisplass.

Mer informasjon finner du på vår samleside for studenter: 

Student i Kristiansand