Gravearbeid langs Østre Ringvei

Arbeidet vil i all hovedsak skje i gang- og sykkelfelt og dette blir stengt mens det arbeides.

Arbeidet starter i mars 2023 i krysset Stadionveien/Østre Ringvei, og er en fortsettelse av arbeidet som var utført tidligere.

Ingeniørvesenet skal utføre gravearbeid langs Østre Ringvei for å fornye og øke kapasiteten for gamle og dårlige vann og avløpsrør.

Arbeidet vil i all hovedsak skje i gang- og sykkelfelt og dette blir stengt mens det arbeides. Arbeidet starter i sørsiden og jobber seg gradvis oppover. Prosjektet forventes avsluttes senhøsten 2023.

Vi ønsker å bidra til en trygg skolevei og håper derfor elevene kan få veiledning om å benytte skoleveier som ikke er del av graveområdet.

Prosjektet som utføres skal være ett nullutslipps prosjekt der alle maskiner skal være elektriske. Ingeniørvesenet bruker dette som ett pilotprosjekt for å skaffe erfaring rundt hvordan det kan gjennomføres og hvilke tilpasninger vi som organisasjon må gjøre for å kunne ha flere slike prosjekter i fremtiden.

 

Kontaktperson

Prosjektleder Jørund Haugland

Tlf: 41361264

Epost

..PNG

Oversikt over skolevei. Foto: Kristiansand kommune