Gravearbeid i Marviksveien

Mandag 23. januar starter Ingeniørvesenet gravearbeid i Marviksveien.

Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet skal skifte ut og separere vann- og avløpsrørene i Marviksveien. Dette er et omfattende arbeid, vi ber om at publikum viser varsomhet. 

Arbeidet starter like bortenfor krysset mellom Marviksveien og Østre Ringvei og avsluttes ved Odins gate. Arbeidene vil primært pågå i kjørefelt mot Lund Torg/ sentrum. Veien vil være åpen i anleggsperioden, men det vil være lysregulering rundt anleggsområdet.  

I starten vil innkjøring fra Østre ringvei mot FV 488 Marviksveien være stengt en periode. Omkjøring vil bli skiltet. Bussruter vil få alternativ trase i perioden, se akt.no  

Arbeidet vil pågå til desember 2023. Wilds Minde skole, berørte beboere og AKT er varslet om arbeidene.  

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Kjell Atle Thorbjørnsen
E-post
Telefon: 90 11 17 98

Gravearbeid i Marviksveien.PNG

Kart over området. Foto: Kristiansand kommune