Gi andre en meningsfull fritid

Kommunens støttekontakttjeneste Aktiv fritid trenger flere støttekontakter. Vi søker deg som ønsker å gi barn fra ti år og voksne gode opplevelser på ulike arenaer.

Foto: Kristiansand kommune

Har du lyst til å utgjøre en forskjell i andres liv?

Aktiv Fritid har ansvaret for støttekontakttjenesten i kommunen, og består i dag av et tverrfaglig team på syv ansatte. Formålet med tjenesten er å hjelpe mennesker til en meningsfull fritid sammen med andre.

— Vi som jobber i Aktiv fritid er stolte av arbeidsplassen vår, og måten vi arbeider på. Målet med støttekontakttjenesten er å forebygge isolasjon og ensomhet, og suksesshistoriene er mange. Årsaken til dette tror vi handler om fokus på deltakers drømmer, ønsker og ressurser, sier avdelingsleder Stig Brede Refstie, og tilføyer:

— Vi søker personer med engasjement og hjerte for andre til å bli våre nye støttekontakter. Passer denne beskrivelsen deg, så vil vi gjerne ha deg med på laget.

Trykk på den blå knappen under for å gå til støttekontakttjenestens temaside:

Aktiv fritid

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en lønnet person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til at et annet menneskes får en meningsfull sosial fritid som gir seg utslag i noe å glede seg til, bedret psykisk og fysisk helse.

En støttekontakt hjelper mennesker ut i sosial aktivitet og deltakelse, samtidig som du selv får gode opplevelser, aktivitet og gode menneskemøter.

For å kunne bli støttekontakt må man være fylt 18 år. Støttekontakter blir jevnlig fulgt opp av veileder, og et oppdrag som støttekontakt er som regel inntil 3 timer, en kveld i uka. Men kan være opptil 6 timer fordelt på flere oppdrag.

Foto: Kristiansand kommune

— En meningsfull og givende jobb

Aktiv fritid har mottatt flere positive tilbakemeldinger fra sine støttekontakter. Det ble holdt en spørreundersøkelse, og noen av svarene som gikk på rundgang lyder som følger:  

— Det å være støttekontakt er en meningsfull jobb fordi den skaper en fin arena for møteplasser. Vi er ofte ute i skog og mark, og allerede der finner man samtaleemner, utfordringer og mestring. Veien blir til mens vi går. Glemmer litt tid og sted, og sper på med et bål og kaffekjele. Da skapes gode relasjoner.

— Det beste med å være støttekontakt må være det at jeg kan bli kjent med og bety noe for personen jeg er støttekontakt for. Det er en helt spesiell følelse når du merker at vedkommende blir trygg på deg, og kan fortelle deg om ting som er viktige for dem.

— Det å være støttekontakt gir meg en enorm glede i hverdagen, og det er givende for oss begge. Det er godt å føle at arbeidet man gjør, har betydning for den andre. Vedkommende uttrykker stor glede ved at vi treffes, og gjør det vi gjør ukentlig.

— Det beste med å være støttekontakt er at det er en givende jobb, hvor du betyr noe for andre og kan være en støttespiller i deres hverdag. I tillegg er det en veldig fin jobb å ha ved siden av studiene med tanke på antall timer, og at timene er fleksible for både meg og mottaker.  

Foto: Kristiansand kommune

Bli støttekontakt

Har du et hjerte for å hjelpe andre, og noen ledige timer hver uke, er du velkommen til å søke om å bli støttekontakt hos oss. Kontaktskjema og/eller søknadsskjema for å bli støttekontakt finner du her.

Les mer på støttekontakttjenestens temaside:

Aktiv fritid