Fyll dagene-messe for andre år på rad

27. september arrangeres aktivitetsmessen Fyll dagene på Christiansholm festning. Dørene er åpne fra 11 til 17.

Bildet viser arbeidsgruppa som står bak Fyll dagene 2023.

Arrangørgruppen gleder seg! Fra venstre ser vi Karianne Loka Liborg (Kirkens bymisjon), Øystein Endresen (Kristiansand kommune), Annette Sørlie Stray (Kristiansand kommune), Vivian Nøtland (ProLarNett), Petter Gamst (Blå Kors), Anne Lise Eriksen Rutleland og Unni Stålesen (begge A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon).

– Fyll dagene er en aktivitetsmesse, en happening, inspirasjonskilde og møteplass for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, mennesker som føler på en eller annen form for utenforskap, for pårørende og andre interesserte, forteller rådgiver i Kristiansand kommune, Øystein Endresen.

Målgruppene

Aktivitetsmessen retter seg mot mennesker som har eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk helse, og som ønsker en meningsfull hverdag. Det er også en møteplass for ansatte som møter disse personene i sine jobber, pårørende og andre interesserte. Utstillerne er frivillige og ideelle organisasjoner/stiftelser, offentlige tilbud, sosiale entreprenører og private aktører.
Hensikten er å skape en møteplass for utveksling og informasjon, hvor organisasjoner og offentlige tiltak kan presentere mulige aktiviteter og tilbud. Fyll dagene-messens målgruppe er brukere av kommunens tjenester, samarbeidspartnere og øvrige innbyggere i Kristiansand kommune.

Forventer stort besøk

– Vi forventer at årets messe skal bli besøkt av mange brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre engasjerte på feltet, sier Øystein Endresen.
Fjorårets messe ble besøkt av 450 personer. Arrangørene håper at minst like mange tar turen innom festningen under årets messe.
– Tidligere deltakere forteller at de har blitt positivt overrasket over at det finnes så mange tilbud å velge mellom. Aktivitetsmessen har også bidratt til at organisasjoner har blitt kjent og utviklet samarbeid. Noen har gjort direkte avtaler under messen. Flere utstillere har rapportert om økning i antall deltakere og omtaler Fyll dagene som deres bransjetreff, avslutter Endresen.

Samarbeidsprosjekt

Fyll dagene 2023 er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og organisasjonene ProLar nett, Kirkens bymisjon, Blå Kors og A-larm.

Så langt er disse påmeldt fra frivillige og idelle organisasjoner og det offentlige hjelpeapparatet:

 • Jegersberg gård
 • A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDEORGANISASJON
 • Stiftelsen Wayback Livet etter soning
 • Sammensenterert Kristiansand
 • PitStop
 • Kristiansand LPP Kristiansand og omegn
 • Kristiansand kommune
 • Arbeidsforberedende tjenester
 • Kristiansand Avholdslag
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • proLAR Nett
 • Spillavhengighet Norge
 • Blå Kors Gatenært
 • Sørlandet sykehus HF, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, enhet for gruppebehandling
 • Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter
 • FRAM IK Start gatelag
 • Stiftelsen Shalam
 • Oppfølgingsklassen

Kontakt:

Rådgiver Øystein Endresen
Tlf.: 468 84 119