Familiens hus tilbyr: Barn, mat og oppdragelse – temasamlingsrekke for foreldre og foresatte

Samlingene er spesielt rettet mot familier hvor barns vektutvikling går raskere enn ønsket. Temaene er kosthold, betydning av bevegelse og oppdragelse for å sikre normal vekstutvikling.

Temasamlingene arrangeres på gitte datoer og har en varighet på ca. 2 timer. Datoene finner du lengre nede på denne siden.

Samlingene er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe som består av helsesykepleiere, klinisk ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og familieterapeuter.

Foreldre, foresatte og alle som planlegger å få barn, eller som har ansvar for barn 0-16 år kan delta. Samlingene er gratis.

Temasamlingene gjennomføres i underetasjen av Rådhuskvartalet.Samlingene går over 4 dager fordelt på 3 uker. Første samling er mandag 13. mars, siste er mandag 27. mars. Se påmelding for ytterligere informasjon. Bindende påmelding.

Påmelding

Lenke til påmelding finner du her.

De fire ulike temasamlingene

De ulike emnene som gjennomgås er:

13. mars: Kroppssnakk og kroppsbruk  

Hvordan sette trygge grenser for ditt barn? Hvordan møte barnet som er stille? Hvordan møte det urolige barnet? Hva er godt foreldreskap og hva er godt nok? Når mat og følelser henger sammen, kan det by på utfordringer i hverdagen – det å si nei og stå i nei-et kan bli vanskelig for deg som forelder. Vil barnet påføres skam av at du som forelder sier nei? Familieterapeut gir deg konkrete råd i en undervisnings bolk som favner nyere tenkning rundt barneoppdragelse.

20. mars: Enkle grep til bra mat 

Hvilken mat bør vi kjøpe i butikken, og hva serverer vi barna våre? På denne temasamlingen vil ansatte ved frisklivssentralen belyse hva som inngår i et sunt kosthold. Forhåpentligvis vil du som forelder oppleve at du får noen praktiske tips og at du blir bevisstgjort familiens matvaner.

22. mars: Riktig mengde mat – er smart 

Synes du det er vanskelig å vite hvor mye mat barnet ditt trenger? Er barnet ditt kresen?  Er barnet ditt selv i stand til å regulere mengden mat, eller har det behov for hjelp til dette? På temasamlingen vil disse spørsmålene bli belyst av klinisk ernæringsfysiolog ved overvektspoliklinikken på Sørlandet sykehus.

27. mars: Barneoppdragelse i 2023

Hvordan kan du som forelder snakke med barnet ditt, i møte med sin egen kroppsopplevelse og vekt? På denne temasamlingen vil helsesykepleier og fysioterapeut belyse hvordan du som forelder kan tilrettelegge for at barnet ditt kan snakke om kropp, bruke kroppen, samt betydningen bevegelse har for både fysisk og psykisk helse.

 

Spørsmål om temasamlingene? 

Ta kontakt med din lokale helsesykepleier eller Kerstin Kalsås:

E-post 

Tlf: 98287932