Formannskapet møter studentene

Formannskapet møter student-befolkningen i Kristiansand til dialogmøte onsdag 1. mars på UiAs campus Gimlemoen. Møtet er åpent for alle og streames på kommunens Facebook-kanal.

Foto-Aptum-LisaMariBynes-6815.jpg

Formannskapet holder dialogmøte med Kristiansands studenter onsdag 1. mars på UiA. Foto: Lisa MAri Bynes, Aptum/UiA

– Studentene omfatter en stor andel av Kristiansands befolkning. Mange av disse er fortsatt folkeregistrert i sine hjemkommuner og blir dermed ikke regnet som brukere av mange av kommunens tjenester. De er likevel en gruppe kommunen har ansvar for ved tilrettelegging av boliger, helsetjenester og kollektivtilbudet via AKT.  

Det sier Raimond Oseland, rådgiver i Demokratienheten i Kristiansand kommune. Han tilrettelegger dialogmøtene for formannskapet. Politikernes hensikt med møtet er å bli kjent med hvordan situasjonen er for studentene i Kristiansand. 

Studentrådet

– I Kristiansand er det fire institusjoner som har studenter. UIA er størst, men vi har også de tre privateide høgskolene Ansgar, Noroff og NLA Gimlekollen. Alle disse utdanningsinstitusjonene er med i kommunens studentråd, som også har tatt ansvar for programinnholdet til dialogmøtet, sier Raimond Oseland. 

Studentleder.jpg

En av UiAs studenter, og som også skal holde et innlegg på dialogmøtet på campus Gimlemoen, er leder av studentorgranisasjonen STA, William Thanoothong Svendsen (bildet).

Blandet trivsel

– Det er veldig viktig for oss studenter å bli sett av byens politikere og det er jo trygt og fint å bli møtt på vår egen arena. Kristiansands folkevalgte vil nok få høre at det er blandet hvordan vi trives i byen. Det er jo ikke ukjent at det er vanskelig med jobbmuligheter uten nettverk her. Og dyrere bussbilletter liker vi ikke. En flott og positiv ting er at kommunen har opprettet en full stilling som skal jobbe med studenttrivsel. Det setter vi pris på, sier Thanoothong Svendsen, som ser fram til onsdagens dialogmøte.

Program, Lilletunstova kl 15.00-18.00

 • Velkommen v/ Studentrådets leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård.
 • Studentstatistikk og Kandidatundersøkelsen - Universitetet i Agder.
 • Studenter og psykisk helse - Leder av Velferdstinget.
 • Idrettssituasjonen - Leder av KSI Kristiansand studentidrett.
 • Hvordan står det til med studentene, et utenifra perspektiv - Studentskipnaden i Agder.
 • Fra A til Å - Leder av NLA.
 • Det internasjonale perspektivet - Diogo Rodrigues Maia.
 • Karrieremuligheter for studenter - Leder av Studentorganisasjonen i Agder.
 • Levekostnader, kultur, tilbud og rabatter - Leder ved Noroff.
 • Det nye studenthuset i Kristiansand - Leder av Bare studenthus.
 • Åpen mikrofon for alle studenter (fra ca. 16.30).