Forlenger utløpet på Møllevannsbekken

Utløpet på Møllevannsbekken nedenfor den gamle Circle K-stasjonen på Vesterveien, skal forlenges i forbindelse med arbeidene på Gartnerløkka.

Legger om vannføringen

– For å kunne utføre arbeidene må det være minst mulig vannføring i Møllevannsbekken. Dette medfører at vi slipper vann fra Møllevannsbekken over til Grimsbekken, også kjent som Nattmannsbekken. Vannet kommer ut ved gamle Mølla på Grim, forklarer driftsleder Uno Burås Karlsen, fra Ingeniørvesenet.
Dette kan medføre noe lukt og farge på vannet i Grimsbekken fordi her er det lite vannføring til vanlig. Dermed ligger det litt myrmasse og lignende på bunnen som vil bli vasket ut når vannstrømmen øker. Dette er bare naturlig biologisk masse.

Arbeidet vil kunne ta noe tid, men bør være ferdig før påske

Torsdag 26. januar ble det gjennomført en test, mens selve arbeidet starter opp mandag 30. januar.

– Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor lenge arbeidet tar. Entreprenøren som utfører forlengingen av bekkekulverten må jobbe etter værforholdene. Arbeidet må ta hensyn til nedbørsmengder slik at vi ikke skaper overvannsproblemer på Artillerivollen. Åpning og stenging av Møllevannsbekken vil derfor kunne skje flere ganger i anleggsperioden, forklarer Karlsen. 

Møllevannsbekken Grimsbekken.pngKartet viser hvor utløpet for Møllevannsbekken er og  hvor forelngelsen skal utføres. Det viser også hvor vannet fra Møllevannsbekken føres over til Grimsbekken. 

Bekk.jpg

Grimsbekken vil kunne få noe brunere vann og lukte litt i anleggsperioden. Dette på grunn av at det er lite vannføring i bekken til vanlig. Dermed ligger det litt myrmasse og lignende på bunnen som vil bli vasket ut når vannstrømmen øker. Dette er bare naturlig biologisk masse. Foto: Kristiansand kommune.

Kontakt for media
Uno Burås Karlsen, driftsleder
Tlf. 911 06 998
E-post: Uno.Buras.Karlsen@kristiansand.kommune.no