Fontenegutten er tilbake i Børsparken

Første gang skulpturen ble undersøkt av skulpturkonservator Joanna Hench, ble kommunen gjort oppmerksom på at den var nedbrutt og hadde behov for vedlikehold raskt.

Fredag 2. juni kom fontenegutten tilbake i Børsparken. Foto: Kristiansand kommune

Fredag 2. juni kom fontenegutten tilbake i Børsparken. Foto: Kristiansand kommune

Nå er arbeidet gjort, og skulpturkonservator har restaurert og rekonstruert den lille gutten tilbake slik vi mener den en gang har sett ut. Skulpturen er nemlig fjernet fra sin opprinnelige plassering. Den avskårete formen bak på plinten samstemmer med eldre foto fra Tollbodbryggen. Mengden salter som ble funnet i godset tyder på at den har stått tett på havet, noe som også stemmer overens med plassering på Tollbodbryggen.

Her kan du skimte skulpturen mellom togvognene. Foto: Ferdinand Blazek/Vest-Agder-museet

Her kan du skimte fontenegutten mellom togvognene. Foto: Ferdinand Blazek/Vest-Agder-museet

Har vært utsatt for flere skader

Slik det ser ut fra gamle foto har den lille skulpturen vært en del av en større anordning. Det var et trearmet gatelys, muligens et vanntrau for hester og ikke bare én, men to, små gutter med krukke festet til anordningen. På et eller annet tidspunkt, og av en eller annen grunn, har det skjedd noe som gjør at man i dag kun har én skulptur igjen av dette vakre lille anlegget på Tollbodbryggen.

Skulpturkonservator Joanna Hench og rådgiver Angjerd Munksgaard har valgt fargesetting på bakgrunn av fargeundersøkelsen som ble utført før behandlingsoppstart. Vi ble i samarbeid enig om å male skulpturen sort, fremfor brun, da dette nok har vært en «tolkning» av det rustne uttrykket skulpturen har fått over tid. Det er valgt en matt maling, da formen på skulpturen kommer tydeligere frem slik, enn ved å bruke en blank maling.

Det er tatt fargeprøver for å prøve og finne opprinnelig farge på skulpturen. Foto: Joanna Hench

Det er tatt fargeprøver for å prøve og finne opprinnelig farge på skulpturen. Foto: Joanna Hench

Den lille gutten har i løpet av årene tydeligvis vært ute for både det ene og det andre. Støpejernet hadde flere større støpefeil og/eller skader som på et tidligere tidspunkt har blitt utbedret. Det ser ut til å ha vært sveiset og slipt ned et større område på guttens ene albue. I tillegg ser det ut til at begge bein har vært knekt ved anklene.

Skulpturen har vært utsatt for flere skader, det er blant annet gjort reparasjoner på begge ankler. Foto: Joanna Hench

Skulpturen har vært utsatt for flere skader, det er blant annet gjort reparasjoner på begge ankler. Foto: Joanna Hench

Vi kan anta at fontenegutten har vært sandblåst og malt opp igjen ved flere anledninger etter at den ble fjernet fra sin opprinnelige plassering.

Alle detaljer kan sees når skulpturen er ferdig sandblåst. Foto: Joanna Hench

Alle detaljer kan sees når skulpturen er ferdig sandblåst. Foto: Joanna Hench

Det er valgt å gå for et moderne malingssystem fremfor å tilbakeføre til et tradisjonelt malingssystem. Dette gjøres for å unngå bruken av blymønje i et miljø der blyet kan komme i kontakt med folk og dyr.

Endelig tilbake

Fredag 2. juni ble skulpturen satt tilbake på plass, og det var Parkvesenet som stod for monteringen. En stor takk til Parkvesenet for strålende innsats, og for den fabelaktige jobben dere gjør. Vi er glade for at fontenegutten endelig er tilbake i Børsparken og håper du liker hans «nye» uttrykk.

Vi takker Parkvesenet som satt fontenegutten tilbake på plass. Foto: Kristiansand kommune

Vi takker Parkvesenet som monterte fontenegutten tilbake på plass. Fra venstre: Arnvid Sejnæs og Vidar Andersen. Foto: Kristiansand kommune