Folkemøte om bydelsråd i Vågsbygd

Bor du i Vågsbygd? Har du ønsker og drømmer forbydelen? Savner du noe? Ønsker du at det skal bli lettere å få et ord med i laget når det planlegges noe i kommunen som har betydning for Vågsbygd?

Kom på møte om etablering av Vågsbygd bydelsråd!

Når: Torsdag 15. juni kl. 18.00
Hvor: Vågsbygd videregående skole
For hvem: Alle som bor i Vågsbygd
 
Program:
18.00: Velkommen v/Vågsbygd Vel
18.10: Hvorfor ha bydelsråd? v/varaordfører Erik Rostoft
18.20: Hva, hvem og hvordan? v/Vågsbygd Vel
18.35: Pause
18.45: Idédugnad om mulige saker til bydelsrådet
19.30: Vel hjem!

bilde fra vågsbygd