Flere elever opplever mobbing

Elevundersøkelsen 2023 viser at elevers trivsel i Kristiansand kommune er stabil, men den viser også en bekymringsfull økning i mobbing på skolene.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Årets undersøkelse viser en nasjonal økning i antall elever som opplevde mobbing sammenlignet med i fjor.

Økningen er tilstede i alle klassetrinn i undersøkelsen, og gjelder også for skoler i Kristiansand kommune.

– Dette er bekymringsfulle tall. Denne utviklingen skjer selv om vi allerede bruker mye ressurser på å skape trygge læringsmiljø for elevene og jobber systematisk med å forebygge og bekjempe mobbing, sier kommunalsjef for skole i Kristiansand kommune, Rune Heggdal.

Over landsgjennomsnittet

Tidligere har Kristiansand kommune ligget under det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder mobbing i skolene. Dette er ikke tilfellet i årets undersøkelse.

– Siden vi ser en økning i hele landet er ikke vi overrasket over at det har skjedd en økning her også, men vi var ikke forberedt på at vi nå ville ligge over det nasjonale gjennomsnittet, sier Heggdal.

Han vil ikke spekulere i årsaker til økningen.

Spesielt elever på 7. trinn har opplevd mer mobbing enn tidligere. Nasjonalt svarer 10% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. I Kristiansand svarer 12,4% prosent av elevene på 7. trinn at de har blitt mobbet. 

I fjor rapporterte Elevundersøkelsen at 6,7 prosent av elevene på 7. trinn i Kristiansand kommune opplevde mobbing. 

Dette er tall vi tar på dypeste alvor, og vi må nå bruke tid for å finne årsakene til denne negative utviklingen, sier Heggdal.

Ønsker et trygt og godt læringsmiljø

Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det gjøres en god jobb av lærerne og de ansatte på skolen. Vi vil fortsette dette gode arbeidet, samtidig som vi må finne ut finne ut hva som må gjøres for å snu denne trenden. Tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for å sikre trygge og gode læringsmiljøer. Vi er redd for at økonomien setter en stopper for at vi kan ha god nok bemanning i skolene, noe som kan gå utover elevene, sier Heggdal.

Ta kontakt med skolen om ditt barn opplever mobbing.

 

Kontaktperson for media

Rune Opseth Heggdal
E-post
Tlf: 93048039