Energirådgivning til boligeiere

Hvordan kan du bruke mindre strøm på å holde boligen varm? Hvilke energitiltak er smarte for din bolig?

Skal du satse på solceller eller varmepumpe nå? Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil og hvilke støtteordninger finnes?

EnergiPort_6223 (003).jpg

Illustrasjonsfoto: Bård Gudim

Nå kan boligeiere i Kristiansand kommune få energirådgivning til sin bolig. Det betyr objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. Rådgivningen vil foregå på nett og via digitale befaringer.

Målsettingen med kommunens satsing er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd som reduserer energibruken og bidrar til en klimavennlig hverdag.

– Tilbudet er en del av kommunens viktige arbeid med klima og energi. Vi skal legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune, Hans Eikaas.

Mer informasjon kampanjen finner du på denne siden 

Her vil det publiseres nyttige tips og råd og artikler rundt temaet.  

Nøytrale råd

For Kristiansand kommune er det viktig at innbyggerne får nøytrale råd. Energirådgiverne kommunen benytter skal verken selge varmepumper, vinduer eller isolasjon, kun gi objektive råd tilpasset husholdningenes boligsituasjon og økonomi.

Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene i kampanjen leveres av Simenergi AS og EEFFY AS.

Spørsmål om kampanjen kan rettes til:  

Klima- og miljørådgiver Hans Eikaas i Kristiansand kommune, epost: hans.eikaas@kristiansand.kommune.no Prosjektleder Nils Ivar Jacobsen i Simenergi AS: mobil 92060617, epost: nilsivar@simenergi.no