Dialogmøte om frivilligheten

Onsdag 31. mai klokken 17.00 skal formannskapet møte frivilligheten for et dialogmøte med smakebiter fra frivillig innsats for barn, unge og eldre.

Formannskapets dialogmøte onsdag 31. mai kl. 17.00-19.30 skjer i bystyresalen i Rådhuset og har frivillighet som tema.

Formannskapets dialogmøte onsdag 31. mai kl. 17.00-19.30 skjer i bystyresalen i Rådhuset og har frivillighet som tema.

Stort mangfold i frivilligheten

I dialogmøtet vil formannskapet få et innblikk det store mangfoldet av frivilligheten i Kristiansand. Fra store og små, og gamle og nye organisasjoner som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunnet vårt.

Under møter vil representanter fra frivillige organisasjoner holde innlegg og fortelle om deres erfaringer fra frivillig innsats på områdene; barn og unge, og eldre.

Bilde fra frivilligfestivalen som ble arrangert i fjor lørdag 24. september. Foto: Kristiansand kommune

Bilde fra frivilligfestivalen som ble arrangert lørdag 24. september 2022. Foto: Kristiansand kommune

Tematikk rundt barn og unge, og eldre

Innleggene fra frivilligheten vil være sentrert rundt frivillig innsats for barn og unge, og for eldre.

Fra frivilligfestivalen 2022, der Røde Kors holdt opplæring i førstehjelp. Foto: Kristiansand kommune

Fra frivilligfestivalen 2022, der Røde Kors holdt opplæring i førstehjelp. Foto: Kristiansand kommune

Her ser du en oversikt over innlegg som kommer på dialogmøtet:

  1. Kommunens arbeid med frivillighet, v/ Anne Grete Widding.
  2. Om arbeidet for barn og ungdom, v/Monica Myhre i Cerebral Parese-foreningen.
  3. Frivilligheten som viktig arena for å bli inkludert og sett, v/ Steven Watson, Skaperhuset Sør.
  4. Hva motiverer de frivillige til å jobbe med barn og unge, v/ Miriam E. Olsen frivillig i Røde Kors.
  5. Arbeid blant unge 15-24 år, v/ Tone Zachariassen, frivillig i Kudos.
  6. Frivillig arbeid for unge og eldre, og betydning for folkehelsen, v/ Torfinn Aarstøl, frivillig i DnT.
  7. Arbeidet blant eldre: før, nå og i fremtiden, v/ Lisbeth Andersen, Kristiansand Sanitetsforening.
  8. Betydningen av besøkstjeneste for ensomme eldre, v/ Terje Lysholm, frivillig i Røde kors.
  9. En personlig historie, v/ Kari Wethrus Jensen, Seniordans.
  10. Kjøregruppa for eldre i Søgne, v/ Sigurd Engebu.

Fra cirka klokken 18.30 vil ordet være fritt. Hvis noen vil si noe om frivilligheten i Kristiansand i møte med formannskapet, har de muligheten da.

Bilde fra årets frivilligbørs som ble arrangert 23. mars. Foto: Kristiansand kommune

Bilde fra årets frivilligbørs som ble arrangert 23. mars. Foto: Kristiansand kommune

Gleder seg til å høre historiene

Det er Demokratienheten arrangerer møtet og de gleder seg til å høre historiene som blir fortalt.

— Dette tror vi blir en fin avslutning på dialogmøtene som har gått i denne bystyreperioden og blir det siste av 26 dialogmøter. Vi håper vi finner en god ny løsning sammen med nytt formannskap når den tiden kommer, sier enhetsleder for Demokratienheten, Hallvard Auestad.

Dialogmøtet sendes direkte på Kristiansand kommunes Facebook-side.

Mer om dialogmøter

Bilde fra frivilligfestivalen 2022. Foto: Kristiansand kommune

Bilde fra frivilligfestivalen 2022. Foto: Kristiansand kommune