Det internasjonale Kristiansand

Torsdag 9. februar ble det arrangert et dialogmøte med arbeids- og inkluderingsutvalget i Rådhuskvartalet. Tema for møtet var hvordan mangfold kan bidra til at vi står sterkere sammen.

Over 177 nasjonaliteter

Leder i arbeids- og inkluderingsutvalget, Abdullahi M. Alason, åpnet dialogmøtet om det internasjonale Kristiansand – Sterkere sammen.  

– Vi skal være stolte over det store mangfoldet i kommunen vår med over 177 nasjonaliteter. Jeg tror og mener at alle som bor i byen har noe å bidra med, både de som er født her og de som har flyttet her. Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med det internasjonale miljøet og våre internasjonale innbyggere, sa Alason.  

Abdullahi M. Alason som åpnet dialogmøtet. Foto: Kristiansand kommune

Mangfold i kunst og kultur

Administrerende direktør ved Kilden teater og konserthus, Harald Furre, var første innleder på dialogmøtet og fortalte hva de internasjonale innbyggerne betyr for kunst og kultur i kommunen.  

– Kilden har et høyt kunstnerisk nivå, nettopp fordi vi er en mangfoldig virksomhet med ansatte fra 27 forskjellige nasjonaliteter. Mangfold og internasjonalitet bidrar til et aktivt og rikt kunst- og kulturfelt, sa Furre og tilføyde: 

– På Kilden jobber vi bevisst med å lage et mangfoldig innhold, som mennesker fra forskjellige deler av verden kan kjenne seg igjen i. 

Harald Furre som snakket om hvordan internasjonale innbyggere påvirker kunst og kultur i Kristiansand. Foto: Kristiansand kommune

Frivilligheten bidrar til trygge aktiviteter og åpne møteplasser

Bashayir Mansour kom til Norge fra Jemen, og har jobbet frivillig i mange år. Da hun bodde på asylmottak i Kristiansand, deltok hun på Redd Barnas aktiviteter for barn og barnefamilier, som bodde på mottaket.  

– Når de som bor på mottaket får være med på aktiviteter, fører det til integrering og inkludering. De lærer språket bedre ved å få trening i det, sa Mansour.  

Hun fortalte også hvor viktig frivillighet er for å forhindre ensomhet.  

– Mange mennesker på asylmottak føler seg ensomme. Da hjelper det med trygge aktiviteter og åpne møteplasser, som frivillige organisasjoner tilbyr. Dette gjør det lettere for oss å bli kjent med andre, og bygge gode fellesskap. I tillegg hjelper det mange i å gjøre det bra på skolen og i arbeidslivet, avsluttet hun. 

Mansour så hvor viktig det var med aktiviteter og møteplasser for de som bodde på asylmottaket, at hun selv ble frivillig i Redd Barna. Hun har vært frivillig i seks år, og er leder i mottaksgruppen som jobber med aktiviteter for barn og barnefamilier på asylmottak i Kristiansand.  

Bashayir Mansour som snakket om hvordan frivillighet kan bidra til integrering og inkludering. Foto: Kristiansand kommune

Overrasket over imøtekommenheten og vennligheten

Da Camille Charles flyttet fra Oslo til Kristiansand ble hun overrasket over mangfoldet som ventet henne på Sørlandet. 

– Jeg ble overrasket over hvor mange som smiler og hilser på meg. Det er en hverdagsgodhet, som man ikke skal ta for gitt, sa en smilende Charles.

Camilla Charles som snakket om sitt møte med mangfoldet i Kristiansand. Foto: Kristiansand kommune

– Vi må verdsette ulikheter og uenigheter

Birgit Amalie Nilssen jobber som leder for Arkivets avdeling for dialog og samfunn. Under gårsdagens møte understrekte hun at alle byer er internasjonale byer. Hun viste til andre verdenskrig og jødene, som ble sendt ut av Norge og nedover i Europa.  

– Jødene ble deportert ut av landet vårt fordi vi ikke så på dem som en del av vårt mangfold. Det er viktig at vi jobber for et mangfold som verdsetter ulikheter og fremmer nytteverdien av uenighet, sa Nilssen. 

Birgit Amalie Nilssen som snakket om Kristiansand som en internasjonal by. Foto: Kristiansand kommune

Kristiansand som bosettings- og integreringskommune 

Joseph Salomonsen var siste innleder og fortalte om migrasjon i verdensbildet. Han nevnte blant annet Bosettings- og integreringsprisen Kristiansand kommune fikk fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2010, og at kommunen fortsatt gjør en god jobb på dette området. I tillegg viste han til statistikk fra 2021 hvor 53% av deltakerne på kommunens introduksjonsprogram kom ut i arbeid eller utdanning etter å ha fullført programmet.

– Dette er bra tall for Kristiansand, og jeg mener det handler mye om arbeidsrettet opplæring på introduksjonsprogrammet. De har for eksempel gjort om et klasserom til et hotellrom for å kunne gi opplæring i å jobbe på hotell. Dette bidrar til at folk kan komme i arbeid da de ikke bare får opplæring i språk, men også i ferdigheter.  

Joseph Salomonsen som snakket om mangfold og samfunnskontrakten. Foto: Kristiansand kommune

En by for alle

Etter seks innlegg med forskjellige perspektiver på det internasjonale Kristiansand, kom det flere innspill fra salen. Blant dem som tok til ordet var varaordfører Erik Rostoft: 

– Jeg lever etter En by for alle-prinsippet om at alle innbyggere i kommunen skal verdsettes og ha like muligheter for samfunnsdeltakelse, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. En by for alle-uka er en påminnelse om at vi kun sammen kan skape en kommune for alle. 

Bilde fra dialogmøtet. Foto:Kristiansand kommune

Fullstendig program for dialogmøtet
  • Velkommen v/ Abdullahi M. Alason.
  • Hva internasjonale innbyggere betyr for kulturen vår i byen v/ Harald Furre. 
  • Demokratiprosjektet Kristiansand v/ Ardi Tahiraj. Demokratiprosjektet snakket om hvor viktig trygghet er for å skape et inkluderende og tillitsfullt samfunn. 
  • Bruk av frivillighet i det internasjonale miljøet v/ Bashayir Mansour.
  • Hva har du sett som gjør at Kristiansand er en god by – hennes møte med mangfoldet i Kristiansand v/ Camille Charles.
  •  Strategi for bidrag i en internasjonal by v/ Birgit Amalie Nilssen.
  • Mangfold og samfunnskontrakten v/ Joseph Salomonsen.
  • Pause med mingling.
  • Ordet fritt – spørsmål og innspill fra fremmøtte.
  • Avslutning v/ Abdullahi M. Alason.