Bystranda: Utvider stengingsperioden

-Vi har holdt Bystranda åpen så lenge som mulig før Palmesus åpner. Men hensynet til sikkerheten kommer først, sier parksjef Aase Hørsdal.

Palmesus_kart_liggende!.jpg

Klikk her for en større versjon av kartet ovenfor.    

Bystranda stenges noe lengre enn tidligere planlagt. Årsaken er sikkerheten mens området rigges for Palmesus. Stranda stenges for vanlig ferdsel i dag onsdag klokka 08.00 til og med tirsdag klokka 12.00. 

Vakter er på plass i området og vil vise publikum hvordan de kommer frem dit de skal, for eksempel på Tangen. Friområdet ytterst på Tangen blir åpent under hele festivalen.  

- Badeplassen ved betongbrygga og Batterigata er tilgjengelig bortsett fra under selve arrangementet fra torsdag klokka 12.00 til søndag morgen klokka 08.00, sier Hørsdal. (Se den grønne stiplede linjen på illustrasjonen). 

Viktig område for mange

Hørsdal og kollegene i By- og stedsutvikling i kommunen er klar over hvor viktig fri ferdsel på Bystranda og området rundt er for mange. 

-Vi var på befaring i går, og etter en totalvurdering har vi kommet til at risikoen for ulykker og uhell er for høy, sier parksjefen.   

Det er et krevende arbeid med rigging og klargjøring, og det er mange bevegelser med kjøretøy og materiell til et stort arrangement. Palmesus junior starter torsdag, og Palmesus er fredag og lørdag. Det er solgt 10 000 billetter til torsdag, og 20 000 billetter hver dag til fredag og lørdag.  

Beklager ulemper

Palmesus har fulgt opp avtalen med kommunen om å sikre området. De har satt ut vakter som er på stedet med en gang når et stort kjøretøy skal rygge, eller dersom det skjer noe annet som kan medføre risiko for forbipasserende barn og voksne.  

-Vi beklager sterkt ulempene dette medfører for mange, sier Hørsdal. 

Planen var opprinnelig å stenge torsdag klokka 12.00 og åpne igjen søndag 08.00. 

-Nedrigging kan være like krevende som rigging. Vi stenger derfor i utgangspunktet for ferdsel frem til tirsdag klokka 12.00, sier Hørsdal 

By- og stedsutvikling kommer til å befare området mens det rigges ned for å kunne åpne raskest mulig. Nedrigging går raskere enn rigging, og det blir vurdert fortløpende om området kan åpnes før tirsdag klokka 12.00. 

Kontakt for media 

Aase Hørsdal 
Parksjef, Kristiansand kommune 
95 21 61 86