Bymiljøkonferansen 2023

Konferansen er en møteplass for mobilitet og byplanlegging og finner sted i Kilden 21. september.

profil av arrangementet

Bymiljøkonferansen arrangeres av Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) Kristiansandsregionen og foregår i Kilden teater og konserthus i Kristiansand 21. september kl. 09.30– 15.00.

Konferansen er en del av arbeidet for nullvekst i personbiltransporten. Innleggene handler både om utvikling i Kristiansandsregionen og gode eksempler og studier fra andre steder.


Program for konferansen (PDF)

Meld deg på konferansen