Bli med på ryddedugnad før fuglene kommer!

Lørdag 18. mars er Vårryddedagen. Kommunen og Hold Norge Rent håper mange vil bli med og rydde både på land og i skjærgården.

– Vi håper både enkeltpersoner, lag, foreninger og frivillige organisasjoner vil bidra til å rydde langs turstier, elver, innsjøer, strender, holmer og øyer før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april, sier miljørådgiver Anne Linge Gangså Tørresen. 

Les her hvor du kan hente gratis søppelsekker og hansker

280A5993.JPGMiljørådgiver Anne Line Gangså Tørresen, enhetsleder i parkvesenet, Kurt Tange Jensen, og fagkonsulent frivillighet, Irene Kaspersen, håper mange vil bidra til å rydde. Foto: Kristin Wallem Timenes.

Tørresen forteller at målet med Vårryddedagen er å ha en felles ryddedag før hekketida er i gang for fullt, og bidra til å fjerne store mengder ressurser på avveie (avfall som skulle ha vært på gjenvinningsstasjonen) fra norsk natur.

Ferdselsforbudet betyr at vi må holde oss unna og gi fuglene fred. Det er ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt i en 50-metersone utenfor de aktuelle holmene og øyene. Selv om de viktigste fugleområdene er vernet, er det også viktig å ta hensyn til fuglelivet på andre øyer nå i hekkesesongen.


Se kart hos Miljødirektoratet som viser hvor det er ferdselsforbud

Rydd der du er!

Tørresen oppfordrer til at folk gjerne må rydde hele året, og minner om at vi må huske å ta hensyn til dyrelivet.

– Du kan rydde der du synes det trengs opprydning. Hold Norge rent har en ryddeapp med kart over hele landet, der det er forslag til steder som trenger å bli ryddet, steder med planlagte ryddeaksjoner, og hvor det har blitt ryddet.

– Rydd alt rusk og rask som ikke hører hjemme i naturen. Plukk avfall helt ned til bruskork-størrelse og helst enda mindre. Tang, tare og kvister og lignende tar man ikke med, men en pall eller lignende bør fjernes fra stranda. Dersom dere ønsker, kan dere gjerne samle sammen tang, tare og kvister og lignende og legge det et sted der det ikke er til sjenanse.

Flott om du registrerer forsøplede steder, ryddeaksjoner og funn på Ryddenorge.no eller i appløsningen.

Marin søppel forårsaker daglig store skader på mange organismer. Dette gjelder ikke bare dyr som lever i havet. Avfall av plast er særlig et stort problem siden plast har lang nedbrytningstid og kan bli værende i miljøet i hundrevis til tusenvis av år. Kilde: Miljødirektoratet

Gratis sekker, hansker og levering av avfall

Alle kan få:

  • gratis søppelsekker og hansker
  • hjelp til henting av avfall på land og i skjærgården
  • gratis levering av avfall hos Avfall Sør

Sekker og hansker kan hentes på innbyggertorgene i Rådhuskvartalet, Tangvall og Nodeland og på Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner på Støleheia, Mjåvann og Sørlandsparken.  

Avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene.   

Dersom du trenger hjelp til henting av avfall, ta kontakt med Kristiansand kommune ved Tor-Fredrik Axelsen i parkvesenet, mobil 97 05 00 91, e-post