Bli med på En by for alle-uka

Mandag 6. til søndag 12. februar inviterer vi deg til å bli med å feire En by for alle. Uka markerer viktigheten av likestilling, inkludering og mangfold i den nye storkommunen, med både by og land.

Foto: Kristiansand kommune

Se hele programmet her:

enbyforalle.no

Åpningsseremoni på Samsen kulturhus

Mandag 6. februar kl. 14.00−15.30 blir det holdt åpningsseremoni av En by for alle-uka 2023 på Samsen kulturhus. Varaordfører Erik Rostoft foretar den offisielle åpningen sammen med leder av ungdommens bystyre Henriette Klemo-Hjemdal. Les mer om arrangementet her

Trygghet er årets tema

– Trygghet er grunnleggende for at alle kan våge å delta. Trygghet er forutsetningen for at vi skal kunne leke, lære, tørre å ytre oss, stille spørsmål, gjøre feil og utvikle nye løsninger sammen, sier koordinater for likestilling, inkludering og mangfold (LIM), Hanne Kro Sørborg og tilføyer:

– Vi vet det gjøres mye godt arbeid for inkludering og mangfold gjennom hele året, og denne uken ønsker vi å sette ekstra fokus på hvordan kommunen, organisasjoner og frivillige jobber for at kristiansand kommune skal være En by for alle. Vi inviterer deg derfor til å være med på å feire, vise fram og sette fokus på det store mangfoldet vi består av i Kristiansand. 

Bilde tatt fra arrangementet til arbeids og inkluderingsutvalget, som skal holde dialogmøte torsdag 9. februar i Rådhuskvartalet om det internasjonale Kristiansand – Sterkere sammen. 

Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve

Hvert år arrangeres En by for alle-uka i uke 6. Gjennom En by for alle ønsker vi å:

  • Synliggjøre hva som skjer og hva som finnes av aktiviteter og tilbud i byen vår.
  • Vise frem hvem vi er og hvordan vi jobber.
  • Sette fokus på mangfold og mangfolds kompetanse i egen organisasjon.
  • Bidra til at byen vår blir enda bedre å bo å leve i - for alle.

Samsen kulturhus arrangerer klesbyttefest mandag 6. februar. Les mer om arrangementet her. Foto: Samsen kulturhus

Oversikt over alle arrangementene som finner sted under En by for alle-uka finner du her:

enbyforalle.no

Kontaktperson

Hanne Kro Sørborg
Koordinater for likestilling, inkludering og mangfold (LIM)
E-post