Bli med på dans for demens!

Dans for demens er et tilbud til personer med demens og deres pårørende. Nå inviteres også personer som bor hjemme til å bli med. Det skjer i Sharrons Dansestudio i Kvadraturen.

Dans for demens.JPG

Dans for demens. Foto: Dansespiren

Hvis du vet om noen som kan ha glede av dette – heng deg på!

Dans for demens er i regi av Dansespiren. De har siden januar besøkt beboere på omsorgssentre for å bruke dans til å fremme aktivitet, deltagelse, livsglede og mestring hos mennesker som lever med demens.

Nå kan også personer som bor hjemme bli med på Dans for demens i Sharrons Dansestudio. 

-Det er flott at personer med demens som bor hjemme også kan få muligheten til å delta. De inviteres til å komme til dansestudioet i Kvadraturen, sier Beate Sørensen som er prosjektleder for demensforløp og Ambulant dagtilbud i Kristiansand kommune.  

Både nasjonal og internasjonal forskning viser at dans og musikk har svært positive effekter på fysisk og psykisk helse hos demensrammede. Dans ser ut til å gi spesifikke fordeler som aktivitetsform. Dans stimulerer til lekenhet og sosial inkludering, og har positiv effekt på kognitiv, fysisk, emosjonell og sosial ytelse hos personer med demens. 

- Etter dansetimene er det satt av tid til sosialt samvær, og på den måten skapes det også en ny møteplass for demensrammede og deres pårørende, sier Sørensen. 

Tilbudet er et samarbeid mellom Dansespiren og Kristiansand Demensforening. Det støttes av Kristiansand kommune ,Cultiva og Dam ekspress, og er gratis for deltakere og pårørende. 

Påmelding, tid og sted 

 

Påmelding: SMS til 95 72 92 47 eller epost: post@dansespiren.no 
 
Fredager klokka 12.15 - 14.15 

Det gjelder disse fredagene: 10.03, 24.03, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 16. 06. 

Søndager 13.14 -15.15 

Det gjelder disse søndagene:  26.03, 07.05, 04.06 

Sted: Sharrons Dansestudio, Tollbodgata 2.  

Informasjon om sykdommen, kurs og opplæring, tips og råd samt støtteordninger og rettigheter:

Demens 

Kontakt for media: 

Beate Sørensen 
Prosjektleder for demensforløp og Ambulant dagtilbud 
Telefon: 91 56 36 32