Barnevernet med nytt system i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune lanserte DigiBarnevern mandag 12. juni.

Kristiansand kommune har som en av åtte kommuner deltatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt sammen med Bufdir og KS. Nå det klart og Kristiansand kommune startet opp systemet Modulus mandag, som skal forbedre saksbehandlingen i barnevernstjenesten. Modulus er en del av DigiBarnevern.

DigiBarnevern er et nasjonalt prosjekt som ble startet i 2016 for å hjelpe barnevernet til å utøve god og effektiv hjelp til de som trenger det.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene Kristiansand, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Asker og Lørenskog.

– Stavanger og Trondheim har allerede startet å bruke det med gode erfaringer hittil, så vi er den tredje kommunen som setter i gang, sier prosjektleder Erlend Trengereid.  

DigiBarnevern består av to overordnede prosjekter, et kommunalt og et statlig. Det statlige prosjektet skal levere bla en nasjonal portal for bekymringsmeldinger, og barnevernsfaglig kvalitetssystem, som skal gi barnevernets ansatte beslutningsstøtte i arbeidet sitt.  Det kommunale delprosjektet har stått for nytt fagsystem og innbyggertjenester, som kommer i løpet av neste år. For mer info, se her.

DigiBarnevern skal gi sektoren ett digitalt løft og møte behovet for effektive arbeidsprosesser, bedre faglig støtte og styringsinformasjon.   

Prosjektleder Erlend Trengereid gleder seg til å jobbe videre med prosjektet.  

– Det er nå alt vi har planlagt møter virkeligheten, og vi må være smidig og finne muligheter for at det blir best mulig. Det blir en superspennende tid fremover.

– Det viktigste med dette prosjektet er at vi får en kvalitetsgevinst i Barnevernet, sier digitaliseringsrådgiver Margrethe Noraas.

Skjermbilde mandag.PNG

Margrethe Noraas, Kenneth Fedog, Erlend Trengereid og Siri Merete Reisvaag Johannesen etter systemet Modulus startet opp mandag. Foto: Kristiansand kommune