Vil du bygge badstuflåte i Kristiansand?

Frist for å levere tilbud er 6. juni. Deretter skal tilbudene analyseres og i slutten av juni kan en forvente at vinnerne er nominert.

Bystyret vedtok 15. mars å iverksette badstukonkurranse i Kristiansand. Det ble onsdag 10. mai lagt ut fire konkurranser, en konkurranse for hver badstukonsept. De skal plasseres i Kvadraturen, Bertesbukta på Lund, Storenes/Auglandsbukta i Vågsbygd eller Solta/Høllen i Søgne. 

Frist for å levere tilbud er 6. juni. Deretter skal tilbudene analyseres og i slutten av juni kan en forvente at vinnerne er nominert.

– Jeg håper det kommer inn tilbud på alle fire konkurransene.  Kommunens rolle skal kun være tilrettelegging og utleie av kaiplass og arealer, mens investering og drift skal være privat, sier prosjektsjef Erik Sandsmark.

Kristiansand kommune skal gjennom denne konkurranse inngå tjenestekonsesjonskontrakt om etablering og drift av badstueflåte i Kristiansand. Lokasjon blir enten Gravane eller Nodeviga. Ellers gjelder følgende føringer:

  • Tilbyderne stilles fritt i konkurransen til å presentere konsept og oppvarmingsform.
  • Badstuetilbudet (inkl. fremføring av strøm og vann) etableres og driftes for tilbyders regning og risiko. Kommunens rolle er utleie av kaiplass og areal.
  • Det forventes at den flytende badstuen blir tilgjengelige for alle.

Opsjon: Hvis Kristiansand kommune i egen regi bygger en landfast  badstu i Kristiansand gjestehavn, vil valgte leverandør (Gravane eller Nodeviga) tilbys opsjon på drift av denne i kontraktsperioden basert på markedsmessige vilkår. Kommunen står fritt til å lyse ut nye tjenestekonsesjoner for landfeste av badstuer i samme område.

Under finner du konkurransegrunnlaget og mer informasjon om de forskjellige prosjektene.

Badstueflåte Kristiansand kommune - Solta (Høllen)

Badstueflåte Kristiansand kommune - Nodeviga eller Gravane

Badstueflåte Kristiansand kommune - Storeneset (Vågsbygd)

Badstueflåte Kristiansand kommune - Bertesbukta

Konkurransegrunnlag - Badstueflåte Krist.pdf

Kontakt

Erik Sandsmark, kommunalsjef prosjektstab

E-post

Mobil: 93031111