Avløpsutslipp til Kristiansandsfjorden 9.–12. mars

De største utslippene vil være ved Tangen og Korsvik.

Kristiansand kommune skal grave og legge om vann- og avløpsanlegg i Kanalbyen på Odderøya. Dette vil påvirke driften av Odderøya renseanlegg.

Fra morgenen torsdag 9. mars frem til kvelden søndag 12. mars vil det foregå arbeid som gjør at avløpsvann ikke kan ledes til Odderøya renseanlegg. I stedet vil avløpsvannet måtte ledes til styrte overløp. De største utslippene vil være ved Tangen og Korsvik.

Kommunen anbefaler at innbyggere som ønsker å bade i disse områdene i det aktuelle tidsrommet gjør det et annet sted.

Utslipp Kristiansandfjorden.png