Årsregnskapet for 2022 viser bedre resultat enn budsjettert

Kristiansand kommune fikk et driftsresultat på 96, 8 millioner kroner i underskudd i 2022. Det er 108,9 millioner bedre enn budsjettert underskudd på 205,7 millioner kroner.

Brannstasjonen og torvet foto Kjell Inge Søreide.JPG

Foto: Kjell Inge Søreide

Økonomidirektør Terje Fjellvang og regnskapssjef Børre Andreassen presenterer årsresultatet for bystyret onsdag 15. februar klokka 17.00.

Se bystyresendingen på kommunens nett-tv

Økonomidirektøren sier forklaringen på at netto driftsresultatet ble bedre enn budsjettert skyldes flere forhold:

  • 142 millioner kroner mer enn beregnet i skatt og rammetilskudd fra staten, blant annet på grunn av økt skatteinngang i landet.
  • Pensjonsutgiftene ble 59,3 millioner kroner lavere enn budsjettert.
  • Integreringstilskuddet ble høyere enn budsjett. I tillegg var kostnadene knyttet til mottak av flyktninger lavere enn budsjettert i 2022.
  • Avkastning på pengene kommunen har i energiverksfondet, var negativ i 2022. Det var en negativ avkastning på -10,6 % som utgjør minus 125,4 millioner kroner. Dette er 33,4 millioner kroner mer enn budsjettert (-7,9%).
  • Renteinntektene ble imidlertid 21 millioner kroner bedre enn budsjett, mens renteutgiftene ble omkring 8 millioner kroner høyere enn budsjett. Utbytte ble omkring 3,8 millioner kroner lavere enn budsjett. Samlet gjør dette at netto finans har merutgifter på 25,3 millioner kroner i forhold til budsjett.
  • Til sammen brukte alle områdene i kommunen 124 millioner kroner mer enn det var budsjettert med. Kommunen har disse områdene: oppvekst, by- og stedsutvikling, helse og mestring, kultur og innbyggerdialog, organisasjon, økonomi og samhandling og innovasjon.