Vi trenger din hjelp til å forbedre skilting på gang- og sykkelvei!

Jo enklere det er å finne veien, jo gøyere blir det å sykle og gå! Derfor jobber Kristiansand kommune med bedre skilting for syklister og gående. For å finne steder hvor nye skilt bør settes opp, ønsker vi å bruke din kunnskap.

IMG_20210331_102454_ redigert.jpg

Eksempel på skilting som hjelper gående og syklende å finne fram. Foto: Kristiansand kommune.

Kom med forslag til skilt og snarveier

For å samle forslagene bruker vi medvirkningsverktøyet Maptionnaire.com. Det er anonymt og enkelt i bruk! Du kan markere i kartet hvor du synes at et skilt kan hjelpe til med å gjøre det enklere å finne fram for gående og syklende i Kristiansand. Deretter beskriver du hva skiltet bør vise til.

I tillegg ønsker vi å vite om flere snarveier i Kristiansand kommune. Tegn inn på kartet snarveier du kjenner Det hjelper oss å opprettholde og oppgradere snarveier over hele kommunen.

Klikk her for å fortelle oss om behov for skilt og snarveier:

Innspill til skilting av gang- og sykkelveier og snarveier i Kristiansand

maptionnaire-skjermbilde2.png

Skjermdump fra maptionnaire.com.