Velkommen til den nye kulturskolen på Silokaia

Knuden åpner dørene til den nye kulturskolen, som står plassert midt i kulturinstitusjonenes smørøye på Silokaia. I høst kan elever ta i bruk de nye lokalene, som er tilpasset ulike kunstretninger.

Et bygg for alle

– Kulturskolen ble bygget med det utgangspunkt i at den skal inneholde mange funksjoner, og fungere godt for en variert bruk når det gjelder konsert- og kulturarrangementer samt øvingslokaler og verksteder for barn og unge, sier Karoline Rise Nøstdal, som er markeds- og kommunikasjonsansvarlig ved Knuden. Hun har vært brukerkoordinator i byggeprosjektet sammen med Tarjei Fjørtoft som også jobber i kulturskolen.

imageh40pr.png

Den nye kulturskolen, som er på 4 etasjer, teknisk etasje samt full underetasje, rommer blant annet storsal, kammersal, white- og blackboxer for teater, musikk og dans, utstillingsareal og undervisningsrom. Foto: Kjell Inge Søreide

– For oss har det vært viktig at bygget skal skape en innbydende og åpen atmosfære, hvor man kan oppleve de ulike aktivitetene på tvers av rommene. Kulturskolens undervisningstilbud foregår både individuelt og i grupper. Det har derfor vært viktig for oss at alle elever, uansett undervisningsform, skal føle på et inkluderende og sosialt fellesskap i bygget. Dette har arkitekten jobbet mye med for å få til, ved blant annet å sette inn flere interne vinduer i bygget, fortsetter hun.

imagefhj0br.png

Bilde av Karoline Rise Nøstdal, som sitter i amfiet i Salen, kulturskolens største nye forestillingssal. Foto: Kjell Inge Søreide

Godt samarbeid under byggeprosessen

I 2016 ble det arrangert en åpen internasjonal arkitektkonkurranse, hvor Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/ BAX fra Spania ble valgt som arkitekt for Knuden kulturskole. I 2018 signerte Kruse Smith kontrakt med Kristiansand Eiendom om samhandlingsfase for forprosjekt for ny kulturskole. Videre ble Rambøll Norge AS engasjert av Kruse Smith Entreprenør for å ivareta den akustiske prosjekteringen av det nye bygget, og det første spadetaket ble tatt på Silokaia 26. mai 2020.

– Dette har vært et inspirerende prosjekt både for arkitektteamet og for teamet til kulturskolen. Jeg er stolt av å ha vært en del av et team som har tenkt ut en bygning, som skal bidra til å skape liv og trivsel i Kanalbyen. Bygningen skaper nye byrom, den åpner seg mot og verdsetter Kanalbyen, Siloen og Kilden, sier Maria Mestres, som er arkitekt og grunnlegger av Mestres Wåge Arquitectes og tilføyer:

– Den nye kulturskolen er bygget etter strenge miljøstandarder, med bruk av tradisjonelle materialer. Fasaden er av tre med en spesiell twist, en komposisjon inspirert av de akustiske diffusjonspanelene i kammersalen, som en antydning til byggets bruk.

imagei1rcp.png

Bilde av kammersalen. Foto: Kjell Inge Søreide

– Det har vært viktig for oss å skape et klimavennlig bygg og byggeplass. På taket har det blitt lagt inn over 200 kvadratmeter med solceller som dekker omtrent 20 prosent av strømforbruket til bygget. Vi har også vært nøye på avfallssortering. Dette har resultert i 30 kilo avfall, som er lavt kontra det som er på en tradisjonell byggeplass. I tillegg har vi valgt løsninger der vi bruker elektrisk oppvarming og tørking for å redusere CO2-utslipp, sier Erik Sandsmark, som er prosjektsjef i Kristiansand kommune.

image1wf2o.png

Bilde av Erik Sandsmark. Foto: Kjell Inge Søreide

Barnetilpasset fargevalg og strenge krav til akustikk

Inne på den nye kulturskolen er veggene malt i farger som er tilpasset omgivelsene, og legger til rette for et miljø hvor barna skal trives. Det er interiørarkitekt Alma Eik som har fargesatt bygget. Fargevalget er gjort i tråd med rådene basert på den nye fargeveilederen, som er laget av KOI fargestudio og Universell Utforming AS med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Fargeveilederen er et verktøy og en hjelp til å velge farger som både tilfredsstiller krav og gjør omgivelsene gode å oppholde seg i.

– Kulturskolen er det første bygget i Kristiansand som har støttet seg til denne fargeveilederen. Fargene er nøye utvalgt for å skape rom som målrettet tilrettelegger for funksjon, bruker er hensyntatt og samtidig er krav til kontrastbruk ivaretatt. Det har vært brukerne som hele tiden har vært i fokus når det kommer til fargesetting, og vi håper på å gi elevene våres en best mulig hverdag i kulturskolen, sier Nøstdal.

imagecbmw8.png

På kulturskolen skal du få energi før du skal ut på scenen. Her ser man fargesterke vegger i en backstagegarderobe. Foto: Kjell Inge Søreide

På den nye kulturskolen finnes det flere undervisningsrom for lydsvak musikk og øvingsrom for lydsterk/forsterket musikk.

– Et viktig fokus i hele byggeprosessen har vært tung brukermedvirkning slik at vi får høy kvalitet i ulike øvingsrom, verksteder og saler. En prioritering i denne forbindelse har vært at bygget skal tilfredsstille krav til akustikk og vibrasjoner, tilføyer Nøstdal.

Barne- og ungdomskultur tas på alvor

Kulturskolen planlegger en offisiell åpning av det nye bygget på Silokaia i løpet av høsten. Følg med i kulturskolen og kommunens kanaler for mer informasjon.

– Med den nye kulturskolen viser Kristiansand og våre politikere at byen tar barne- og ungdomskultur på alvor. Gjennom hele byggeprosessen har vi jobbet for at vi skal kunne tilby kvalitet i form av gode undervisningsrom, i tillegg til øvings- og konsertsaler med godt teknisk utstyr, sier Nøstdal og tilføyer:

– Vi har nå fått en kulturskole som vi er svært stolte av, og vi gleder oss til å ta imot både gamle og nye elever!

20220215_DSC5512.jpg

Samspillrom for kor, små orkestergrupper og andre musikalske lydsvake aktiviteter. Foto: Kjell Inge Søreide