Varaordførerens lyttepost kommer til deg

Etter to år med pandemi ønsker vi nå å treffe folk i deres egen bydel. Varaordføreren kommer til Tangvall torsdag 17. november.

Varaordfører har gjennom hele denne perioden hatt åpen kalender hvor man har hatt muligheten til å avtale et fysisk eller digitalt møte med varaordfører. Nå ønsker vi å treffe innbyggere i deres bydel.

For å utvikle en god kommune er forankring og forståelse for utfordringene hos alle som bor der svært viktig. Er virkelighetsbildet det samme på Rådhuset i Kristiansand, som på gata?

Fremtidens utfordringer betinger at innbyggere og kommune jobber tettere sammen. Vi må løse fremtidens utfordringer sammen og på en smartere måte. Derfor ønsker vi å høre dine meninger, synspunkter og ideer for hvordan vi kan jobbe sammen for å utvikle morgendagens Kristiansand - En by for alle.

Når kan du møte varaordfører?

  • 17. november på Rådhuset på Tangvall i Fojaeen kl. 11-14

Bilde av varaordfører Erik Rostoft.

Varaordfører Erik Rostoft. Foto: Anne Lise Norheim