Vant årets frivillighetspris

Kristiansand sanitetsforening vant Kristiansand kommunes frivillighetspris for organisasjon, og Borghild Spiten Mathisen vant frivillighetsprisen for person.

Det deles ut priser for organisasjon og for person. Mette Fimreite Roth tok imot prisen på vegne av Kristiansand sanitetsforening, og Borghild Spiten Mathisen fikk prisen for person. Fra venstre: juryformann Tom Løchen, Borghild Spiten Mathisen, ordfører Jan Oddvar Skisland, Mette Fimreite Roth og Marit Winther. Foto: Kristiansand kommune

Prisene for året 2022 ble delt ut under en festforestilling i Kilden søndag ettermiddag. Det ble delt ut priser for organisasjon og for person. Styreleder Mette Fimreite Roth og nestleder Marit Winther tok imot prisen på vegne av Kristiansand sanitetsforening, og Borghild Spiten Mathisen fikk prisen for person. Fra venstre: Tom Løchen, Borghild Spiten Mathisen, ordfører Jan Oddvar Skisland, Mette Fimreite Roth og Marit Winther. Foto: Kristiansand kommune

Hensikten med Kristiansand kommunes frivillighetspris er å berømme en person og en organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 

Kristiansand kommunes frivillighetspris ble opprettet av bystyret og første gang delt ut i 1998. Det er et utvalg av kommunens folkevalgte som utgjør juryen og deler ut prisen, som består av 25 000 kroner og et diplom. 

Slik så konsertsalen i Kilden ut når den fylte seg med frivillige fra over 100 frivillige organisasjoner som var påmeldt. Foto: Kristiansand kommune

Frivillighetsprisen organisasjon 

Kristiansand sanitetsforening fikk prisen for organisasjon. Juryen skriver at “Foreningen har 125 års jubileum i år, og kan se tilbake på mange år som stor bidragsyter til frivillig arbeid i Kristiansand. Foreningen har bidratt med frivillige både til kommunens vaksinasjonssenter og til UDI mottak av ukrainske flyktninger på Thon Hotell Parken.” 

– Kristiansand sanitetsforening driver et omfattende arbeid innen helsesektoren. Foreningen har en lang historie, og den er usedvanlig god til å rekruttere frivillige som samarbeider tett med offentlige tilbud, og styrker disse på en imponerende måte gjennom nær tilstedeværelse, sa ordfører Jan Oddvar Skisland under prisutdelingen. 

Fra venstre: Jan Oddvar Skisland, styreleder Mette Fimreite Roth og nestleder Marit Winther. Foto: Kristiansand kommune

Frivillighetsprisen person 

Borghild Spiten Mathisen fikk prisen for person. Juryen skriver at “Borghild Spiten Mathisen har et stort engasjement innen psykisk helse og rus. Hun har vært en pådriver for å bedre behandlingstilbudet for denne gruppen.” 

– Mathisen har gjort en kjempeinnsats som talskvinne overfor Kristiansand kommune og Sørlandets sykehus. Hun har vært leder av både Kristiansand og Vest-Agder avdelingene for Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, og sitter i dag som sentralstyremedlem. Gjennom pandemiperioden var hun også en meget viktig talsperson og ressurs for å lette den krevende situasjonen for målgruppen. Hun er modig, uredd og hun blir lyttet til, sa Skisland under prisutdelingen.  

Fra venstre: juryformann Tom Løchen, Borghild Spiten Mathisen og ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Kristiansand kommune

Fra venstre: Tom Løchen, Borghild Spiten Mathisen og Jan Oddvar Skisland. Foto: Kristiansand kommune

Ordføreren takket frivilligheten

Ordfører Jan Oddvar Skisland berømmet de to vinnerne, og uttrykte stolthet over å få dele ut prisene.  

– Frivillighetsprisen henger høyt. Vi har et enormt spenn av frivillighet i Kristiansand. Den griper inn i alle livets faser, fra vugge til grav. Vi hedrer den frivillige innsatsen i dag, men engasjementer fortjener hyllest hver eneste dag, sa Skisland.

– Frivilligheten er mangfoldig. Den er enkeltmennesker og små og store organisasjoner. Felles er et stort engasjement for å gjøre samfunnet bedre. Dere gjør en enorm innsats for at felleskapet blir varmere og mer inkluderende. I år er det på sin plass å takke spesielt for den innsatsen dere har gjort for de mange flyktningene som er kommet fra Ukraina. Måten frivilligheten reiste seg og samla seg da Putin invaderte Ukraina og tvang millioner av mennesker på flukt, var rørende å være vitne til. Innsatsviljen var formidabel. Vi registrerte over 40 organisasjoner på det første koordineringsmøtet med kommunen. Tusen takk.

– Jeg vil også benytte anledningen til å takke dere for innsatsen mange av dere gjør nå i priskrisen. Dere står på seint og tidlig for å hjelpe mennesker i akutt nød, det er jeg takknemlig for. Jeg vet at mange henvender seg til dere før de går til NAV.  Jeg mener vi skal møte dette sammen, og håper vi kan jobbe sammen for å hjelpe folk gjennom den tøffe tiden vi går i møte.  

Ordføreren løftet også frem at det offentlige ikke kan løse alle oppgaver. 

– Det offentlige kan ikke gjøre alt. Vi trenger ildsjeler, kompetanse på levde liv, på mennesker i ulike livssituasjoner. Det finner vi hos frivilligheten, blant dere som er her i dag. Der det offentlige ikke strekker til, er dere en forlenget arm. Og sammen bygger vi grunnmurer og bærebjelker for folk. Dere bidrar til å forbedre liv og til å redde liv. Frivillighet er viktig for dem som får et tilbud, men også for dem som gir. Den innsatsen dere i salen gjør fortjener all mulig honnør. Tusen takk til hver og en av dere, avsluttet han.

Ordfører Jan Oddvar Skisland delte ut frivillighetsprisene. Foto: Kristiansand kommune  

– I kveld vil vi feire og hylle alle frivillige

Frivillighetens dag den 5. desember ble markert i Kilden teater og konserthus søndag 4. desember. Det ble arrangert prisutdeling og festkonsert med Ingebjørg Bratland. Foto: Kristiansand kommune

Direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Camilla Jarlsby, hadde gleden av å åpne arrangementet.  

– Jeg har den store glede å ønske dere alle velkommen til kveldens festkonsert og prisutdeling. I morgen er det FNs internasjonale frivillighetsdag, men vi ferier den i dag og på vegne av kommunen vil jeg benytte anledningen til å rette en stor takk til hele frivilligheten. I kveld vil vi feire og hylle alle frivillige og ildsjeler som gjør lokalsamfunnet vårt bedre hver dag, sa Jarlsby under åpningstalen. 

– «Sterkere sammen» er Kristiansand kommunes visjon i kommuneplanen mot 2030. Sammen skal vi jobbe for å bedre lokalsamfunnet vårt. I denne planen er innsatsen fra dere i frivilligheten uvurderlige. Vit at innsatsen deres har en enorm verdi. På vegne av kommunen vil jeg understreke vår takknemlighet for den innsatsen dere alle legger ned for lokalsamfunnet.

– Kos dere i kveld med prisutdeling og festkonsert. Det er dere velfortjent, avsluttet hun. 

Direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Camilla Jarlsby, hadde gleden av å åpne arrangementet i Kilden teater og konserthus. Foto: Kristiansand kommune