Vannsøyle ved Odderøya renseanlegg

Ingeniørvesenet er i gang med å lage det siste borehullet fra Odderøya renseanlegg i forbindelse med arbeidet med nytt inntak til renseanlegget.

Ingeniørvesentet bruker en injector-støvsuger som har et avkast ut i sjø. Denne lager en vannsøyle som i perioder blir veldig synlig.

Driften av renseanlegget er ikke påvirket av dette.

Arbeidet vil etter planen være ferdig i uke 50.

Bilde av vannsøyle

Foto: Kristiansand kommune, ingeniørvesenet