Utvikler løsninger for digitale helsetjenester sammen med Tellu AS

Innovasjonspartnerskapet Velferdsteknologi Agder inngår avtale med Tellu AS med samarbeidspartnere.

Beste innebilde .JPG

Fra venstre: Ann-Helen Moum (digitaliseringssjef i Kristiansand kommune), Sturle Hamre (leder for Offentlige Fellesinnkjøp på Agder), og Marit Svindland (prosjektleder for Innovasjonspartnerskap Velfertsteknologi Agder)

Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus skal bruke 18 måneder på å utvikle innovative løsninger for digitale helsetjenester sammen med Tellu AS.

Avtalen om innovasjonspartnerskap har en potensiell verdi på 200 millioner kroner.

– Årsaken til at vi valgte Tellu AS som leverandør var at de skåret godt på alle kriteriene: De overbeviste med selve løsningen, de tilbød et svært kompetent tverrfaglig team og de hadde gode risikoreduserende tiltak, understreker prosjekteier og digitaliseringssjef i Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum. Hun legger til at målet med utviklingsarbeidet er å utarbeide sømløse digitale tjenester. – Når teknologien snakker sammen blir hverdagen enklere både for dem som bruker teknologien og dem som administrerer hjelpemidlene. Dette gjør at vi sparer vi både tid og penger, sier Moum.

Camilla_blå bakgrunn_lysere_L.jpg

Kommunedirektør Camilla B Dunsæd er fornøyd med at leverandør er valgt og ser frem til de innovative løsningene som blir resultatet av de neste 18 månedene.

– Vi jobber kontinuerlig for å forbedre tjenestene våre, og har store forventinger til at digitale helsetjenester vil være en viktig forbedring både for ansatte og innbyggere.

Glade for å bli valgt som leverandør

– Vi i Tellu er imponert over Agder-regionen, som både har lang erfaring med bruk av velferdsteknologi og har så tydelige ambisjoner om å utnytte teknologien på en helhetlig måte, sier Thomas Andersen som er konstituert daglig leder i Tellu AS. – Vi gleder oss, i samarbeid med våre partnere, til å bidra i utviklingen av gode digitale opplevelser til helsetjenesten, med Agder-regionen som ledende utviklingsarena.

Tellu signering1.jpg
Thomas Andersen signerer på vegne av Tellu. Til høyre i bildet Lars bakken (foto: Tellu)

– Sammen med kommuner og sykehus i Agder kan vi gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for helsepersonell, øvrige ansatte og ikke minst brukerne og deres pårørende, påpeker Lars Bakken som er Tellus prosjektleder i innovasjonspartnerskapet. – Det å forenkle bruk er nøkkelen til å kunne innføre løsninger i stor skala og dermed realisere de store gevinstene fra velferdsteknologi.

Står fritt til å bruke løsningen

I første omgang skal kommunene og sykehuset samarbeide med leverandør gjennom innovasjonspartnerskapet for å utvikle en sømløs løsning som skal gjøre det enklere å ta i bruk digitale helsetjenester. Dette inkluderer en innlogging og ulike apper for ansatte og pårørende. Løsningen omfatter også digital hjemmeoppfølging på tvers av sykehus, kommune og fastlege, i tillegg til responssenter, logistikk og utstyr.

– Kommunene og sykehuset står i etterkant fritt til å velge om de ønsker å ta i bruk løsningen, men målet er selvsagt at løsningen er så bra at de ønsker nettopp dette, understreker prosjektleder Marit Svindland, i Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder.

Må tenke nytt

Behovet for å tenke nytt og annerledes tvinger seg frem på Agder fordi andelen yrkesaktive ikke øker i takt med andelen eldre.
– Fortsetter vi som i dag må sju av ti som går ut av videregående skole jobbe i helsevesenet – og det er ikke bærekraftig, sier Svindland. – Det er mange gode løsninger med teknologi som fungerer bra hjemme hos tjenestemottakerne, men utfordringen er at i dag kreves det mye administrasjon fra helsepersonell. For eksempel må de samme opplysningene registreres flere ganger, og helsepersonell må ofte gå med to telefoner i lommen, fordi man ikke kan sjekke de samme tingene på samme enhet. Nå skal vi utvikle en løsning som gir ansatte effektive arbeidsverktøy, understreker Svindland.

Innovasjonspartnerskap

Agderkommunene og Sørlandet sykehus bruker innovasjonspartnerskap for å anskaffe innovative løsninger som ikke finnes i markedet fra før, men som likevel vil ha mulighet for integrasjon mot eksisterende løsninger. Denne konkurranseformen ble først mulig i 2017 i Norge.


Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrer om å lage de beste løsningene. Agderkommunene samhandler allerede om flere anskaffelser gjennom Norges største kommunale innkjøpssamarbeid, Offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA).

Litt historikk

Våren 2021 gikk innovasjonspartnerskapet i dialog med markedet og inviterte bredt til et digitalt møte. De forklarte mulige leverandører hva de trengte og drøftet forskjellige løsninger. De hadde også hjelp av et eget leverandørutviklingsprogram som prøvde å kople leverandører sammen. Dette resulterte i to konsortier (samling av leverandører) som har levert inn tilbud.

Kommunene i Agder er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse som inngår i #vårtagder). Sammen med Sørlandet sykehus, har de fått 15 millioner av Innovasjon Norge til å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester.

Om RKG e-helse

RKG e-helse er et ledernettverk, som jobber for en bærekraftig region med fokus på samarbeid innen e-helse mellom kommuner, sykehus og fastleger på Agder. Et innovasjonspartnerskap vil dermed bli en naturlig fortsettelse av fellessatsingen med e-helse Agder 2030 «Innbyggerne i Agder har tilgang på enkle, sikre, helhetlige digitale helse- og omsorgs-tjenester».

Kontakter for media