Utslipp av urenset avløpsvann fra Bredalsholmen renseanlegg

Ingeniørvesenet varsler om at det blir utslipp av urenset avløpsvann fra renseanlegget på Bredalsholmen søndag 20. november, på grunn av at Agder Energi Nett skal skifte trafo.

Agder Energi Nett (AEN) skal skifte nettstasjon (trafo) på Bredalsholmen søndag 20. november fra kl. 09–17.

I  mange tilfeller kan AEN utføre vedlikehold uten strømstans, men denne gangen er de dessverre nødt til å koble ut strømnettet mens arbeidet pågår.

På grunn av at det ikke vil være strømtilførsel til Bredalsholmen renseanlegg i denne perioden, blir avløpsvannet  ikke renset. Vi ber de som ferdes i området om å være oppmerksomme på at det derfor blir utslipp av urenset avløpsvann til sjø på utsiden av Bredalsholmen renseanlegg.

Illustrasjon som viser hvor utslippsledningen går.

Den grønne markeringen på bildet viser hvor utslippsledningen ved renseanlegget går.

Kontakt for media
Ingeniør Øyvind E. Pettersen
Tlf. 90 73 56 06