Utslipp av urenset avløpsvann – Vågsbygd og Flekkerøy

Grunnet arbeid på hovedledningen til Bredalsholmen renseanlegg, vil det dessverre bli utslipp av urenset avløpsvann til sjø fra fredag til søndag. Pumpestasjoner på Andøya berøres også av arbeidene.

Ingeniørvesenet melder at for å rense avløpsvannet enda bedre og innfri strengere rensekrav, skal avløpsvannet fra Vågsbygd og Flekkerøy pumpes over til Odderøya renseanlegg for rensing der. Det arbeides nå med en ny pumpeledning i sjø fra Bredalsholmen til Odderøya og ny kloakkpumpestasjon på Bredalsholmen.

For å ferdigstille disse arbeidene, må det gjøres arbeider på hovedledningen til Bredalsholmen renseanlegg. Dette vil dessverre medføre utslipp av urenset avløpsvann fra Vågsbygd og Flekkerøy til sjø mens arbeidene pågår. Dette gjelder i tidsrommet fra fredag 9. desember kl. 12.00 til søndag 11. desember kl. 23.00 

Utslipp vil skje i Fiskåbukta og Vestergapet, i god avstand fra land. Se kart under.

Info - Utslipp Vågsbygd og Flekkerøy_.jpg

Arbeider kan medføre støy på Andøya

Mindre pumpestasjoner på Andøya, som ikke har utslipp i god avstand fra land, blir holdt under kontroll med sugebiler.

Når avløpsledningen blir stengt vil vi jobbe døgnkontinuerlig til avløpet igjen er tilkoblet Bredalsholmen renseanlegg. Det må derfor regnes med noe støy på Andøya denne helgen fra sugebiler som holder pumpestasjoner under kontroll.

Se hvor pumpestasjonene er lokalisert på kartet under.

Andøya - pumpestasjoner.jpg

Kristiansand kommune ber folk være oppmerksomme på at det i denne perioden er utslipp av urenset avløpsvann til sjø i Fiskåbukta og Vestergapet.

Kontaktperson for media

Prosjektleder Øyvind Pettersen, Ingeniørvesenet
Tlf. 90 73 56 06