Takker alle frivillige på Frivillighetens dag

I en video-hilsen til alle frivillige i Kristiansand, forteller en personlig stortingspresident Masud Gharahkhani hvor viktig frivillige var for at han og familien ble tatt godt imot i Norge.

Mandag 5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. I den forbindelse takker både stortingspresidenten og Kristiansand kommune for den store innsatsen alle frivillige gjør gjennom året. (Se video)

Stortingspresidentens besøk

– Kristiansand kommune er veldig glad for det store og flotte engasjementet frivilligheten yter for et bedre liv for oss alle. Vi er en samhandlende kommune og frivilligheten er en viktig samfunnsaktør å samhandle med, sier kommunalsjef Elisabeth Engemyr på videoen, som viser klipp fra stortingspresident Masud Gharahkhanis besøk i Kristiansand nylig, fra Frivillighetsbørsen i mai og Frivillighetsfestivalen i september.

Det er Frivillighetsenheten i Kristiansand kommune som sørger for god samhandling med frivillige organisasjoner, lag, foreninger og ideelle organisasjoner i kommunen. Enheten ledes av Anne Grete Widding og har også oppfølgingsansvar for de enkelte frivilligsentralene i kommunen.

Frivillighet i endring

– Hvorfor er det viktig for kommunen at innbyggerne engasjerer seg frivillig?

– Det er allment kjent at det å engasjere seg frivillig bidrar til en god folkehelse. Frivilligheten har en egenverdi for de som mottar frivillige tjenester, og for de som yter disse. Å engasjere seg som frivillig bidrar til å skape trivsel, tilhørighet og sosiale nettverk. Kristiansandere har også en sterk tradisjon for å engasjere seg i frivillig arbeid. Selv om vi ikke har egne tall fra kommunen vår, så viser forskning at Norge er på topp internasjonalt med tanke på frivillig innsats blant innbyggerne. Men noe er i endring, sier Widding, og viser til at organisasjonene i Kristiansand gir tilbakemelding om at det har blitt færre av ildsjelene.

– Det kan kanskje forklares med forskning som viser at det er lettere å få frivillige til mindre forpliktende og uformelle aktiviteter. Samme forskning peker også på en utvikling der færre er medlem av den organisasjonen de gjør frivillig arbeid for, og at unge er mindre lojale til én organisasjon eller én sak, sier Anne Grete Widding.

Frivilligenheten 1500.jpg

Frivillighetsenheten i Kristiansand. Øverst fra venstre: Anne Grete Widdig (leder), Camilla Klungland Ousdal, Heidi Johansen, Annette Sørlie Stray, Phally Long Prum og Irene Kaspersen. Foto: Raimond Oseland

Temaplan for frivillighet

– Hvordan legger kommunen til rette for at flere engasjerer seg frivillig?

– Vi har utarbeidet en egen Temaplan for frivillighet 2022-2026, som sier hvordan kommunen skal legge til rette for en sterk frivillig sektor. Flere av tiltakene i planen har blitt testet ut i løpet av Frivillighetens år 2022, eksempelvis Frivilligbørs og Frivilligfestival. Utdeling av Kristiansand kommunes frivillighetspris har vi hatt i mange år. I går, søndag 4. desember, ble den delt ut på en flott festforestilling på Kilden. Markeringer og fellesskap er flott, men samhandlingen gjennom året er viktigst både for lag og foreninger og kommunen. Eksempelvis gjennom at kommunen svarer på henvendelser, tar initiativ til treffpunkter mellom kommunen og frivilligheten, tilrettelegging for utleie av lokaler, god tilskuddsforvaltning og mye mer – noe vi stadig jobber for å forbedre oss på, sier Widding.

– Kommunens visjon «Sterkere sammen» peker framover og løfter frem at gjennom samskaping og dialog skal alle tilgjengelige ressurser i kommunen tas i bruk. En sterk frivillig sektor er viktig for å skape bærekraftige løsninger for innbyggernes behov både i dag og for fremtiden, sier frivilliglederen Anne Grete Widding.