Strømstøtte til bedriften din?

Skal bedriften din søke på den ekstraordinære energitilskuddsordningen for næringslivet? Kom på seminar og få mer informasjon om ordningen, aktuelle energitiltak og  hjelp med søknaden.

Påmelding og fullt program finner du her

Energitilskuddsordning for næringslivet

Regjeringen har opprettet en energitilskuddsordning for næringslivet. Næringsminister Jan Christian Vestre melder at foretak med minst tre prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Målet er å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. 
 – Tilskuddsordningen har et klart enøk-insentiv der det virkelig vil lønne seg å gjennomføre energitiltak, sier Vestre. 

Frist for å levere søknad er 11. desember.

Energiseminar på Bølgen bærekraftsenter

7. desember arrangeres det et spennende energiseminar på Bølgen bærekraftsenter. Målet for dagen er å gjøre det lettere for bedrifter å levere en søknad på den statlige støtteordningen. I tillegg til å manøvrere deltakerne gjennom søknadsprosessen, tar seminaret sikte på å dele erfaringer og kunnskap, og vise at solceller kan være et godt alternativ. 

Energisparing og alternative bekraftige energikilder er viktige tiltak for omlegging til lavutslippsamfunnet, og smart for bedrifter som er opptatt av bærekraft og samfunnsansvar. 

Det er Klimaalliansen, Kristiansand kommune, Miljøfyrtårn og Bølgen bærekraftsenter som står bak arrangementet.  

Påmelding og fullt program finner du her

Solcellearr.  (Linkedin-innlegg).png